Framtidsfrågor

Jag ser tre nyckelområden som är särskilt viktiga inför framtiden:

• Kunskap och kompetens
• Jobben
• Fler poliser

Vi måste veta att skolan ger våra barn kunskap och trygghet. Vi skall ha världens bästa skola. Då måste läraryrkets status återupprättas och våra lärare hålla världsklass. Betygen i skolan ger elever och föräldrar en ovärderlig information att göra lite mer innan det är för sent men också ge kvittens gott arbetet.
Näringslivet kommer i framtiden att möta en global konkurrens och ställas inför stora utmaningar. Det betyder krav på både mer och ny kompetens. Att snabbt ställa om är en förutsättning för överlevnad därför måste det finnas kvalificerade yrkesutbildning och en väl fungerande högskola. Men vi behöver också fler företag och då måste det vara lättare att både starta och driva företag.

Jobben är grunden för att skapa kvalité inom skola, äldreomsorg och sjukvård. Med fler som jobbar blir pensionerna högre. Jobb skapar välfärd.  Första steget är att återvinna de jobb som gick förlorade i och med den finansiella krisen men vi kan inte nöja oss med det utan alla som kan och vill arbeta skall kunna göra det. Det måste löna sig att arbeta därför skall jobbskatteavdraget utvecklas inte avvecklas. Vi skall även fortsätta att sänka skatten för pensionärerna.

Vi har aldrig haft så många poliser i Sverige som just nu. Nu är det viktigt att alla delar av vår bygd får sin rättmätiga del av Sveriges nu 20.000  poliser. En bra polisverksamhet ger möjligheten att leva ett tryggt liv för alla. För att polisarbetet skall ge bra resultat måste vi även se till att åklagare, domstolar och kriminalvården fungerar bra. I Sverige skall det vara bra att sköta sig och kännbart att missköta sig.

Vi skall känna stolthet över vår bygd och se dess möjligheter. Vi äger själva vår framtid och vi kan välja att vinna eller försvinna. Jag har bestämt mig för att vinna.

Lämna ett svar