En ny tid tar vid

För ett par år sedan ingick jag i en statlig utredning under ordförandeskap av Mikaela Valtersson (mp). Vårt uppdrag var att belysa vinsterna av att människor rör sig över gränserna och lägga förslag för att undanröja hinder för detta. Definitionen på cirkulär migration är en människa som rör sig minst två gånger över en gräns. Detta får oftast till följd att personen får nya erfarenheter, breddar sin kompetens och förbättrar sina levandsvillkor. Landet personen flyttar till får ett tillskott av erfarenhet och kompetens. En sak som man inte alltid tänker på är att det oftast skickas pengar till det land personen kommer ifrån. Storleken på beloppet som går till dessa länder är tre gånger det internationella biståndet. Alltså en stor överföring av pengar från rika till fattiga länder

Idag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss på en del av de förslag vi la.

Två grupper som är viktiga i detta sammanhang är doktorander och internationella studenter. Nu föreslås att doktoranternas tjänstgöring skall likställas med arbetskraftsinvandrare, vilket innebär att de snabbare ges möjlighet att kunna stanna kvar i Sverige. För internationella studenter öppnas nu möjligheten att bli kvar ett antal månader efter slutförd examen för att kunna söka jobb, vilket inte är möjligt med dagens lagstiftning.

Förslaget ger också en ökad flexibilitet för arbetskraftsinvandrare och som under ett par års tid lämnat Sverige för att sedan kunna komma tillbaka utan att behöva  börja om från början. Även möjligheten att återfå sitt svenska medborgarskap underlättas. Ibland när en invandrad person återvänder till sitt hemland måste denne avsäga sig de svenska medborgarskapet eftersom alla hemländer inte accepterar dubbel medborgarskap.

Alla dessa förslag är till för att underlätta rörlighet över gränser. Rörlighet över gränser har också fördelen att de gynnar handel mellan länderna. Det är viktigt inte minst för lite exportberoende land som Sverige.

Sverige fortsätter att förbereda sig för den nya tid som redan har tagit sin början.

En bild säger mer än tusen ord

(s) fortsätter enträget sin svartmålning av Sverige. Det är häpnadsväckande att de kan få fortsätta med det utan att media ställer en enda kritisk fråga. Men själv är bästa dräng. Det blir du och jag som får berätta historien om hur lilla Sverige med en klok och skicklig politik manövrerade genom den ekonomiska krisens alla grynnor och skär utan bottenkänning. Grafen ovan säger allt..en bild säger mer än tusen ord.

Hotet från vänster

Stockholm badar i strålande sol och man kunde riktigt känna hur våren står på lut. Vi går mot ljusare tider…..åtminstone ur ett årstidsperspektiv.

Men det syns mörkröda moln vid horisonten. Den moderne kommunisten eller KGB agenten Putin verkar slagit in på redan upptrampande historiska stigar. På trettiotalet annekterade Tyskland delar av sitt närområde med motiveringen att alla tysktalande bör tillhöra Tyskland. Vi kan nu höra ekot från Ryssland om att tillvarat etniska rysssars intresse även om de bor i ett annat land. Nu är det Ukraina. Vid båda tillfällena är det en total avsaknad av respekt för andra staters suveränitet. Vi får innerligt hoppas att den historiska liknelse slutar här och att diplomatin kan lösa krisen i Ukraina.

Här hemma är det kanske inte hotet mot fred och frihet som ligger närmast till hand utan hotet mot jobben. Visita, som är besöksnäringens intresseorganisation, är djup oroade för jobben hos sina medlemmar. Besöksnäringen är en branch med små ekonomiska marginaler. När alliansregeringen sänkte krogmomsen och arbetsgivaravgiften för unga har enligt SCB 8. 000 nya jobb skapats. En ökningen med 9%. Över hälften av dessa jobb har gått till ungdomar under 24 år. När nu oppositionen föreslår att krogmomsen och arbetsgivaravgiften skall återställas bedömer Visita, med rätta, att dessa jobb går förlorade. Ett dråpslag mot våra unga.

Man kunde ju hoppas att detta  vänsterraseri för höjda skatter därmed skulle vara slut. Men nej vänsterpartiet annonserar skattehöjningar på 90.000 miljoner. Ett parti som ingår i det rödgröna regeringsunderlaget. Vänsterpartiets budgetförslag är massiv förflyttning från jobb mot bidrag. Så var en eventuell rödgrön regeringen hamnar vet ingen. Helt klar är ända att det kommer att bli betydligt högre skattehöjningar är socialdemokratins förslag på 30.000 miljoner. Och tro inget annat…det är Du som kommer att få betala..inte bara grannen.

 

Syrien…vår sak

Ännu en intensiv dag är snart över..over there. Dagen började med en rapport om den humanitära situationen i Syren.  På podiet satt hela FN:s samlade kompetens på det området med generalsekreterare Ban Ki-Moon i spetsen.

Människor från Syrien är nu den största nationella flyktinggruppen i världen. De flesta, som lämnat landet, har naturligtvis flytt till grannländerna. Hela region är mycket hårt pressad men värst är det i Libanon som är på väg att brytas sönder som nation. Vad händer om samma sak drabbar Turkiet, Jordanien, Irak och Egypten? FN är mycket oroade för en kolaps i regionen och också vad svallvågorna av något sådant skulle kunna orsak närliggande områden. EU är ett av dem.

När man talar om flyktingar blir det lätt en grå massa, men denna massa består bl.a. av 1,2 miljoner barn. Barn som skulle kunna varit dina eller mina. Barn har dödats, separerats från sina föräldrar,  utnyttjas sexuellt, används som mänskliga sköldar , saknar sjukvård och skolan. Barn som riskerar att förlora hela sin framtid.

Sjukvården i Syrien har kollapsat beroende på att sjukvårdspersonal har dödat och 5o% av alla sjukhus har skadats. Sjukhusen i Syrien är nu ett stället att dö på inte få vård på.  Sjukdomar sprids bl.a. polio för att barn har inte kunnat vaccineras på ett par år.

I kriget har över 100.000 dödats och 600.000 skadats och behovet av humanitär hjälp är mycket stor. Problemet är att det är svårt att ge humanitär hjälp när det skjuts på allt och alla. Femtio hjälparbetare har dödats varav femton var FN personal.

En dellösning är kvotflykting systemet. Det innebär att länder åtar sig att ta emot visst antal flyktingar som FN via UNHCR plockar ut. Sverige är det land i Europa som tar emot mest kvotflyktingar, nästan 1.900/ år. Skulle EU:s alla medlemsländer, i förhållande till sin folkmängd, ta emot lika många som Sverige skulle EU kunna ta emot 100.000 flyktingar .

2013 tog Sverige emot 22.000 från Syrien samtidigt som Syriens grannländer tog emot 2,5 miljoner. När man ser dessa siffror  och det oerhört stora lidandet som spelas upp framför våra ögon måste man vara Sverigedemokrat för att säga NEJ.

Våldtagna och på flykt

En lång dag med jetleg som följeslagare går mot sitt slut. Sitter på 39 våningen och tittar ut över The Big Apel där solen nu långsamt håller på att ge vika för mörkret. Min första dag i FN har varit fylld med blandade känslor. Allt ifrån hur vi människor kan vara mot varandra till en högaktning för de många människor i FN -systemet som försöker lindra mycket av den onska som finns.

Mr Tonderai Chikuhwa som gör allt för att motarbeta sexuellt våld i väpnade konflikter. Han berättar hur två miljoner kvinnor blivit våldtagna under förra året och när eventuellt gärningsmannen konfronteras  kan denne säga ” men vi dödade dem inte”..med en lite barmhärtig ton i rösten. Det är oftast väldigt riksfritt att våldta eftersom risken att bli lagförd är liten. Här bygger FN upp kompentens hos polis, åklagare och domare i de olika länderna för att få en effektivare brottsbekämpning. Få den politiska ledningen att sätta upp bekämpandet av sexuellt våld på dagordningen men också att ta hand om alla dessa utsatta kvinnor. Låt oss inte luras att tro att sexuellt våld är sexuellt eller kulturellt betingat…NEJ DET ÄR OCH FÖRBLIR ETT BROTT och brott skall bekämpas.

Vi fick också en lägesrapport från katastrofen i Syrien. Ett krig som pågått i snart tre år. Där ungefär hälften av Syriens befolkning är på flykt. Totalt är det nästan 10 miljoner som tvingats fly, 2,5 miljoner i närområdet och nästan 7 miljoner är internflyktingar. Våldet sker urskiljningslöst..kvinnor och barn inte undantagna. De är alla i akut behov av hjälp i form av mat, vatten och sjukvård. Detta samtidigt som FN:s medlingsförsök står helt stilla. Det blockeras av ett maktspel med många intressen inblandade samtidigt som människor dör.

FN kanske inte är den mest effektiv organisationen men den gör skillnad….skillnad mellan liv och död eller att slippa bli våldtagen gång på gång av flera män. När jag låter blicken svepa över Manhattans siluett lyfter jag vördsamt på hatten åt alla de som gör insatser i FN:s regi

 

Dubbelstöten och krona för krona

Igår besökte jag och några riksdagskollegor  VISITA, intresseorganisation för besöksnäringen. De är oroliga, mycket oroliga för  att socialdemokraterna skall komma till makten och infria sina vallöftern om återställning både av restaurangmomsen och nedssättningen av arbetsgivaravgifter för unga. Alliansen införde dessa skattelättnader för att underlätta för unga och nyanlända att få jobb. Inte sällan sitt första jobb. Reformerna har varit framgångsrika. Det har skapats 10.000 nya jobb, sänkt restaurangpriserna med 3,8% och höjt näringens omsättning med 7,2%. Varför vill socialdemokraterna ta bort dessa två skattelättnader? Jo man vill istället lägga pengar på bidrag till människor som inte jobbar..känns igen. Skiljelinjen blir tydlig..Alliansen prioriterar jobb och socialdemokratin bidrag. VISITA kallar resultatet av socialdemokraternas förslag för ” dubbelstöten”, vilket är ett passande namn.

Vår eminente finansminister Anders Borg presenterade idag en prognos för den svenska ekonomins utveckling. Han såg ett skifte i ekonomin med en konjuktur som normaliseras, med högre tillväxt, stabil sysselsättningsökning och minskad arbetslöshet de närmaste åren. Eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi är det viktigt att finanspolitiken nu går in i en ny fas, där fokus flyttar från krisårens åtgärder för att stötta ekonomin-med långsiktigt riktiga skattesänkningar och utgiftsökningar-till att återgå till överskott i offentliga finanser. Lite mer folkligt uttryck ”den kloke sparar i ladorna när det är goda skördar för att ha vid missväxt”

Finansminister ser dock fortsatta behov av reformer för att stärka arbetskraften genom utbildningssatningar. Men de måste finansieras krona för krona. För att skapa ett utrymme förslås sänkt avdrag på privat pensionssparande, högre studielån och lägre studiebidrag, skattehöjningar på lätta fordon och även tobak,vin och sprit.

Det kommer nog bli en hel del diskussioner om högre studielån och lägre studiebidragen, Vi skall då vara medvetna om att Sverige har ett av världens mest generösa studiefinasieringssystem och att de föreslagna förändringarna ökar studenternas sammanlagda inkomster. Studiemedeln har sedan 2006 gått upp med 3000 kronor.

Alla dessa förslag har ett gemensamt .. möjliggöra fortsatt satsning på utbildning…..en garanti för fortsatt tillväxt. Utan tillväxt ingen välfärd.

 

 

Bygg bort..bostadbrist och fördomar

Jag tror att även du fått till dig ” Det kommer alldeles för många invandrare till Sverige. Vi klar inte av att ta emot dem..våra ungdomar kan inte få en lägenhet och flytta hemifrån”.

Det är inte ovanligt att många lägger skulden på nyanlända. De är främmande och lätta att avskilja. På många områden, även detta, siktar man fel.

Det första jag vill invända är att väldigt många nyanlända placeras i kommuner som har många lägenheter som står tomma….alltså perfekt.

Tittar vi på kommuner i t.e.x. storstadsområderna är det en stor bostadsbrist. Detta är ett stort problem, men det är fortfarande inte de nyanländas fel. Fel är att det tar alldeles för lång tid från idé till att nyckeln kan sättas i dörrlåset. Varje enskilt bestämmelse i planprocessen är säker bra och har en god tanke, men när man staplar alla på varandra blir det nästan stopp i byggandet.

Därför är dagens regeringsbeslut om förenklingar i planprocessen mycket bra och välkomnande. Alliansregeringen är den första regeringen på årtionden som föreslår förenklingar. Så rikta udden för kritiken mot bostadsbristen på planprocessen och inte de nyanlända.

En snackis..Europarådets ödes timme närmar sig

Den stora snackis här är vem som skall väljas till Europarådets nya generalsekreterare. Tre kandidater är anmälda. Torbjörn Jaugland tidigare norsk statsminister och nuvarande generalsekreterare. Sabina Leutheusser- Schnarrenberiger tidigare minister i den tyska regeringen. Slutligen Jean-Claude Mignon fransk parlamentariker och tills nyligen president i Europarådet.

Valet går till så att de olika medlemsländerna kan anmäla en kandidat, som sedan skall godkännas av ministerkommittén. Ministerkommittén består av medlemsländernas utrikesministrar. Grundkriterierna har hitills varit att man skall ha en bakgrund som regeringschef eller minister. Ministerkommittén kan godkänna mer än en och sedan väljer den parlamentariska församlingen i Europarådet generalsekreterare. Mandatperioden är på fem år och valet sker på sessionen i juni.

Valet är viktigt för att Europarådet är inne i en väldigt stor omdaning. Medlemsländerna, framför allt de västliga, har mycket tydligt sagt att den tidigare okontrollerade kostnadsökningen av organisationen måste brytas. Uppdraget till den nuvarade generalsekreteraren var tydligt..fixa det. Han har faktiskt börjat vända skutan. Skulle den nye generalsekreteren inte var tillräckligt vuxen den uppgiften skulle det kunna bli början tilll slutet för Europarådet.

Två av kandidaterna är vuxna den uppgiften men enligt min bedömning är inte Mignon det. Vi har sett honom på nära håll som president i Europarådet och denne man är otydlig och lite av en vindflöjel. Han uppfyller heller inte de uppsatta kriterierna, men vad bryr sig väl Frankrike om det. Frankrike, med president Holland, har andra och mycket större problem att hantera.  Frankrike är ett stort land med många allierade så risken att vi sitter med en icke kapabel generalsekreterare kan inte uteslutas.

Att så allvarligt försvaga Europarådets ledning skulle påtagligt försvaga skyddet mot de mänskliga rättigheterna. Det får bara inte ske

Rivstart ute i Europa

Då har supervalåret börjat. Det råkade bli så att jag tillbringade starten ute i Europa. Början  av förra veckan tillbringade jag med utskottet i Bryssel där vi specialiserades oss på migration och denna vecka tillbringar jag i Strasbourg. Europarådet har sin januarisession.

Det bärande skälet att utskottet valde migration i Bryssel är att i juni förra året kom EU:s medlemsstater överens om en gemensam lagstiftning på asyl- och migrationsområdet. Nu är det upp till medlemsstaterna att  implementera direktiven i sin egen lagstiftning. Ansvaret att så sker är kommisionen och ytterst kommissionären Cecilia Malmström. Vi hade ett bra och tydliggörande samtal med henne om denna utmaning. Vi träffade även de tjänstemän på den svenska representationen som förhandlar migrationsfrågor för Sverige och avslutade första dagen på den Svenska ambassaden och blev bjudna på mat av Sveriges ambassadör. Det svenska residenset köptes 1928 av svenska staten för att drottning Astrids föräldrar skulle kunna besöka sin dotter. Drottning Astrid av Belgium var en svensk prinsessa som tyvärr förolyckades 1935 i en trafikolycka i Schweiz.

Den andra dagen tillbringade vi i EU parlamentet där vi bl.a. träffade Cecilia Wigström (fp) och vår egen Gunnar Hökmark. Det är påtagligt att vi arbetar med samma frågor, vilket är helt naturligt med hänsyn till att vi är en del av Europa.

Denna vecka i Strasbourg är det, som alltid, mänskliga rättigheter som är i fokus. Situationen i Ukrania är naturligtvis högt på agendan med även mordet på den ryske advokaten Magnitsky. Magnitsky arbetade i Ryssland på uppdrag av ett amerikanskt företag. I det arbetet upptäckte han korruption och ekonomisk brottslighet högt upp inom politiken, polisen och domarkåren.. Det slutade med att Magnitsky, efter en fars, dömdes och senare mördades i fängelset.

Magnitskys arbetsgivare har sedan dennes död lagt ned oerhört arbete på att ta reda på vad som hänt och få de skyldiga dömda. Trots mycket material vägrar de ryska myndigheterna att göra något. Imorgon kommer den rapport som tydligt anmodar de ryska myndigheterna att agera. Ryssland är ju medlem av Europaråden, men inte för att värna de mänskliga rättigheterna, utan försvara Ryssland från all form av utländsk inflytande eller påverkan. Min tro är att det kommer att skänkas bort mycket ryskkaviar de närmaste 24 timmarna……vi får se om demokratin vinner.

 

(S) krigsförklaring mot våra ungdomar

De rödgröna icke-regeringsalternativet förklarar krig genemot våra unga när de lägger sina budgetmotioner. Våra unga har det tufft nog att ta sig in på arbetsmarknaden. Det behöver inte krigsförklaringar utan stöd och hjälp

De rödgröna har inte kunnat samsas i en motion utan lägger var sin, men där spannet i skattehöjningar är mellan 25 och 70 miljarder. Beräkningar visar att de leder till mellan 70.000 och 140.000 färre jobb. Detta drabbar naturligtvis våra ungdomar mest. Det blir helt enkelt dyrare att anställa unga. Vem kan ens tänka tanken att det skulle underlätta deras möjlighet att få jobb

 

Vi i alliansen vill istället göra det billigare att anställa unga, naturligtvis med bibehållen lön. För en person under 23 år, som tjänar 18.000 kronor, kommer arbetsgivare bara att behöva betala 1.800 kronor i månaden i socialavgifter. Får socialdemokraterna bestämma blir det nästan 4.000 kronor dyrare. Vilken väg tror du är bäst?