Mannen som skådar in i kristallkulan

Har nu lämnat kammaren efter att han lyssnat på Löfvens regeringsförklaring och vilka statsråd han utsett.

”Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställheten mellan kvinnor och män kvarstår. Sverige missar 14 av 16 miljömål”  Detta säger Löfven i början av sin regeringsförklaring.

Jag måste nypa mig i armen för att förstå att jag befinner mig i Sverige. För det Sverige jag är i har en av EU:s absolut bästa ekonomier, arbetslösheten minskar, skolreformer har beslutats för komma bort från flumskolan och välfärden har de senaste åren tillförts stora resurser.

Blir lite arg på Löfven som fortsätter, helt osakligt, att svartmåla Sverige. Men som en blixt från klar himmel slår det mig…Löfven skådar framåt och med en socialdemokratisk regering kommer naturligtvis det bli som statministern säger. Löfven kommer att gå till historien som mannen som skådar in i kristallkulan.

Ett plan som inte kan landa kommer inte att kunna starta

Vänsterpartiet och miljöpartiet vill lägga ned Bromma flygplats. Ja ja varför bli upprörd över det ..det är ju bara stockholmarnas problem. Eller är det inte det???

Nej det är i högsta grad en angelägenhet för oss här i Trestadsområdet . Ett flyg som inte kan landa kan heller inte starta. 95% av alla som flyger från Trollhättan/ Vänersborg har sin slutdestination Bromma. De är ofta resenärer som behöver komma till Stockholm tidigt (kl 07.25) och inte sällan vill komma hem samma dag. Skulle Bromma stänga skulle alternativet vara Arlanda. Men det är väl ok??

Nej tyvärr för de har inte kapacitet att ta mer plan vid ”morgonrusningen” utan då får man antingen lägga tidtabellen så att man startar mitt i natten eller landar mitt på dagen.  Det är samman problem vid ”eftermiddagsrusningen” Alltså flyget blir inte ett alternativ för de som behöver komma till Stockholm.

Man har gjort beräkningar att en nedläggning av Bromma skulle göra att 24 000 jobb försvinner och det skulle bli ett knivhugg i ryggen på tillväxten i vårt område.

Vänsterpartiet och mijlöpartiet vill också höja skatten på flygbränslet.

Det är med dessa partier Socialdemokraterna vill regera. Men att få något besked från dem i frågan om Bromma och flygbränselskatten låter sig icke göras. Vill du vara säker på att vi får behålla vår flygplats och säkra tillväxten i vårt område måste du rösta på Alliansen…..ja naturligtvis helst på oss moderater.

Löfven kallar till MBL-förhandling

Jag har sett fram emot Löfvens utfrågning i SVT för att kunna få tydliga besked i hur vårt land skall styras. Men ack vad jag bedrog mig. Löfven kan fortfarande inte ge besked om sin regeringspolitik utan fortsätter med böjt huvud och med blicken stint stirrande i backen bortse från att (s) inte längre har majoritet utan måste samregera med andra partier. Vad vi vet är att oppositionespartierna bara är överens om att de är emot Alliansregeringen. Däremot är de oense om många viktiga frågor. På två områden där  (s) och (mp) inte är överens är på försvars- och energiområdet. Där vill miljöpartiet vill skära i försvarsanslaget och snabbavveckla någon eller några kärnkraftsreaktorer. Det löser Löfven genom att säga att han kör över miljöpartiet. Han vill satsa på skogsnäringen, men miljöpartiet vill höja skatterna på fordonsbränsle vilket gör att man stödjer skogsnäringen med ena handen och drar undan mattan med den andra.

Lite  tydligare blev det på jämnställhetsområdet. Fram med männen. Socialdemokraternas besked om satsning på skogsindustrin är en satsning som nästan uteslutande gynnar männen. Samtidigt vill han höja restaurantmomsen. Inom restaurantbranschen arbetar många kvinnor. Och som ett sista knivhugg i jämställdheten vill han ta bort RUT och behålla ROT. Hammaren före skurtrasan. Det är kanske inte så konstigt för hammaren och skäran är ju socialistiska symboler.

Denna röra av brist på besked står i bjär kontrast till alliansen som tydligt har och kommer att redovisa sin regeringspolitik. Mitt råd till svenska folket är att tydligt markera  ”lek inte med oss”, vi är vuxna människor som vill ha besked..före.

Det lutar åt att Löfvens enda löfte till svenska folket blir…..JAG KALLAR TILL MBL-FÖRHANDLIG. Så agerar en föredetta fackpamp. Med andra ord han har inte en aning om vilket resultat av dessa förhandlingar blir och då inte heller en aning om vilken regeringspolitik han kommer att föra.

Människan måste sättas före vargen

Bohusläningen kunde man  läsa här om dagen om hur riksdagsledamot
Jan-Olof Larsson (S) besökte en gård i Ulkeröd där 38 får revs av varg i
somras. Larsson menade att Alliansen varit släpphänt i frågan och lovade
tydligare direktiv.
Jag menar att kritiken är orimlig och att det är vilseledande av socialdemokraterna att
lova att de ska ta tag i vargfrågan.
Jag pratar ofta med människor i Dalsland som är
oroliga och bekymrade över vargen. Vi har ett riksdagsbeslut och
vi vill se licensjakt på varg i vinter. Det gör mig upprörd att S nu kritiserar
alliansen när det enda vi kan vara säkra på när det gäller en eventuell rödgrön
regering är att det då inte kommer att skjutas några vargar överhuvudtaget.

Miljöpartiet har som profilfråga att dagens  vargstam ska utökas kraftigt. Vargarna ska alltså bli fler än idag.
Åsa Romson har sagt att hon inte sätter sig i en regering som skjuter varg så licensjakten
lär få stryka på foten i förhandlingarna. Sannolikt får MP dessutom
miljöministerposten i en S-ledd regering vilket betyder att rovdjurspolitiken
kommer att rivas upp och licensjakten stoppas.

Alliansen och Socialdemokraterna
har en i princip likalydande rovdjurspolitik, där Alliansen varit en aning
skarpare i formuleringarna och har satt ett lägre golv på hur många vargar det
ska finnas i Sverige. (S vill ha minst 200 vargar, alliansen har sagt minst 170
vargar, alltså färre.)  Att tala om släpphänt regering i vargfrågan är
missvisande.

Vi moderater står fast vid riksdagens beslut som
innebär att vi får en mer regionaliserad och tydlig rovdjurspolitik. Det är en
självklarhet för oss att man måste ta hänsyn till de människor som berörs
lokalt, vi talar om jordbrukare och djurhållare, jägare och de som bor nära
eller i rovdjursrevir. Vid hot och skada mot landsbygdsbefolkningen och dess
näringar ska man kunna agera snabbt utifrån de beslut vi fattat i riksdagen och
ta bort hela vargrevir i de områden där rovdjurstrycket är som hårdast och det
är inte rimligt att några få län får bära i stort sett hela Sveriges vargstam.

Hos Sverigedemokraterna är siffror viktigare än människor

SD tillskriver invandringen alla samhällets brister. Bostadsbristen..som egentligen beror på
krångliga byggregler, arbetslösheten…som bottnar i ekonomisk nedgång och brister i kopplingen mellan utbildning och arbetsliv
eller pensionärernas situation..som egentligen förbättrats av invandringen eftersom utrikes födda står för den största sysselsättningsökningen och det stärker pensionerna.

SD:s lösning på dessa och alla andra ”problem ” är att minska invandringen med 90%.

Detta är en djupt inhuman och omänsklig politik. Där siffror blir viktigare än behov av
skydd
. Sveriges asylpolitik bottnar i internationella konventioner där
människor har rätt till skydd om de riskerar förföljelse, död, tortyr eller
våldtäkt. Har man denna humana grundsyn är det människors behov av skydd som
styr hur många som får stanna. I SD:s värld spelar behoven ingen roll utan
siffrorna styr. Så råkar en människa komma när ”kvoten är fylld” skickar SD,
mot utan att blicka, människor mot förföljelse, död, tortyr eller våldtäkt. Denna
omänskliga människosyn är SD ensamma om i Sverige.

När det gäller möjligheten att komma till Sverige att arbeta
får de genast sällskap. Facken och Socialdemokraterna ställer sig då plötsligt
sida vid sida. I och för sig från olika utgångspunkter. SD utifrån sin
omänskliga människosyn och socialdemokraterna utifrån protektionistiska.

Vi moderater står istället för en human människosyn och en
grundfast övertygelse om att rörlighet för tjänster, varor, kapital och
människor skapar tillväxt och säkrar välfärden.

Därför skall du rösta moderat i det stundande EU-valet

(s) vill se rörlighet på våra svenska skattemedel

Partiledardebatten om EU pågår för fullt. De röda och bruna förenas genom att vilja strypa rörligheten. Utgångspunkterna är lite olika. (s) vill ge facket vetoträtt om vem som skall komma till Sverige för att arbeta medan (sd) visar sin nakna främlingsfientlighet. Rörligheten är EU:s livsnerv och stora framgångs saga. Den har uppfyllt människor drömmar om att kunna arbeta i ett annat land, skapat arbetstillfällen i Sverige och givit svenska företag svarta siffror i bokslutet.

Den rörlighet som (s) däremot vill se är rörligheten på skattepengar. Där man i sitt valmanifest vill införa en EU-skatt. Med andra ord låta våra svenska skattemedel tranporteras till Bryssel.

Som om inte,  (s) vilja att stoppa de som vill jobba från att komma hit och skicka iväg skattemedel till Bryssel, skulle räcka. Vill de, som grädde på moset, låta sig företrädas av Marita Ulvskog. En dam som inte tror på europasamarbete och med stor sannolikhet bara skulle längta hem.

Nej det är vi moderater, som helhjärtat tror på europasamarbete, som bäst företräder våra svenska intressen. Valet är ditt. Jag kommer att rösta moderat på kandidat nr 5 Cecilie Tenfjord-Toftby.

Den raka vänstern rakt i våra ungas ansikte

Idag på utskottet justerade vi betänkandet ”Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta”. Idag den 5 maj är dagen som måste minnas som dagen då vänstern vände våra ungdomar ryggen. Här nedan är delar av den reservation vi i alliansen la i ärendet.

I IFAU:s rapport 2013:26 Sänkta arbetsgivaravgifter för
unga, anges att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga har haft positiva
sysselsättningseffekter, främst för de yngre i målgruppen. Den första
sänkningen som infördes 2007 uppskattas av IFAU ha skapat 6 000–10 000 nya
jobb.

De nedsatta socialavgifterna för unga underlättar främst
arbetsmarknadsinträdet för ungdomar med gymnasieutbildning som saknar tidigare
arbetslivserfarenhet. Unga som redan har en fast förankring på arbetsmarknaden
och unga med högskoleutbildning bedöms inte vara i samma behov av en sänkta
socialavgifter. Att rikta en större del av sänkningen mot de yngsta i
målgruppen bedömer vi därför kunna leda till en effektivare nedsättning och
därmed högre varaktig sysselsättning samt lägre arbetslöshet bland unga, vilket
även ligger i linje med de slutsatser som dras i IFAU:s rapport.

Arbetslösheten bland unga (15–24 år) är högre än för andra
åldersgrupper och har ökat sedan finanskrisens utbrott 2008. År 2013 uppgick
ungdomsarbetslösheten till knappt 24 procent. Graden av
arbetsmarknadsanknytning och orsakerna till arbetslöshet skiljer sig åt inom
gruppen unga arbetslösa. Nära hälften av de unga arbetslösa är
heltidsstuderande som söker arbete vid sidan av studierna. För de flesta unga
är arbetslöshetsperioderna relativt korta och de etablerar sig relativt snabbt
på arbetsmarknaden. Samtidigt finns en grupp bland de unga arbetslösa som
befinner sig långt från arbetsmarknaden med svårigheter att hitta vägar in i
arbetslivet. De möter höga trösklar in på arbetsmarknaden. Den största risken
för långtidsarbetslöshet och framtida arbetsmarknadsrelaterade problem finns hos
unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning, är utrikes födda eller har
nedsatt arbetsförmåga.

Långtidsarbetslösheten bland unga är dock låg jämfört
med andra åldersgrupper och i förhållande till andra länder. Att unga ofta blir
arbetslösa kan i viss mån ses som en del av etableringsprocessen på
arbetsmarknaden och hänger samman med att de är på väg från skola till
arbetsliv. Brister i utbildningssystemet och en för svag koppling mellan skola
och arbetsliv kan göra att etableringen försenas generellt och vissa unga
riskerar att få mer varaktiga problem på arbetsmarknaden. Höga kostnader för
att anställa (lön och socialavgifter) medför också svårigheter för unga att
komma in på arbetsmarknaden.

I likhet med regeringen anser vi att nedsättningen av
socialavgifterna för unga har varit en viktig reform för att underlätta
arbetsmarknadsinträdet för ungdomar. De nedsatta socialavgifterna för unga
bedöms ha medfört en ökad efterfrågan att anställa ungdomar och därmed en lägre
ungdomsarbetslöshet genom att de minskar skillnaden mellan ungdomars förväntade
produktivitet och de ingångslöner som arbetsgivarna får betala. Den förstärkta
nedsättningen av socialavgifterna för de yngre i målgruppen som nu
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valt
att avslå bedöms, tillsammans med tidigare gjorda nedsättningar, enligt
beräkningar från Finansdepartementet skulle ha lett till 16 500 fler unga i
arbete.

Sedan 2006 har antalet sysselsatta ökat med 250 000 och av
dessa är 40 000 unga i åldern 16-24 år. Trots denna positiva utveckling behöver
mer göras och i ett läge då alla säger sig vilja bekämpa ungdomsarbetslösheten
är det högst motsägelsefullt när utskottet väljer att inte föreslå nya åtgärder som skulle bidra till att ge tusental unga möjligheten att komma i arbete.

Jag tycker det är viktigt att vi talar om för svenska folket vad vänster gör mot våra unga och då inte minst direkt till de unga. Våra ungdomar har inga fackföreningar, men som tur har de moderaterna.

 

 

Oppositionen är jobben största fiende

Måndagen den 24 mars besökte Maria Plass och jag Sportshopen  och Tanumsstrand i Grebbestad i norra Bohuslän. Sportshopen är ett starkt växande företag med butiker i norra Bohuslän och Värmland. Vi besökte butiken i Grebbestad som är nordens största sportbutik. Ett signum är att de har många unga anställda. Alliansens satsning på jobb har bl.a varit nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga. Lite avrundat betala arbetsgivaren 32 % i arbetsgivaravgift för de över 26 år, för de under 26år 16%  och för de under 23 år 10%.  Skulle oppositionens förslag på en återställare bli verklighet skulle företagets kostnader för de anställda öka från 15 miljoner till 22 miljoner.Det innebär en tredubbling av kostnaden för en anställd under 23 år.

Självklart skulle det innebära att vi anställer färre säger företagets vd.

Efter besöket på Sportshopen förflyttade vi oss någon kilometer ned till västerhavets strand och Tanumstrand. Tanumstrand är ett hotell och konferenscentra. Ungefär hälften av deras omsättning står restauranten för. Sedan alliansregeringen sänkt krogmomsen har företagets kostnader minskat med 2, 5 miljoner. Det har inneburit att priserna har sänkts något och volymerna har ökat. Ökade volymer ger behov av fler anställda. Skulle oppositionens förslag om en återställning av krogmomsen bli verklighet kommer företaget att behöva höja priserna med minskade volymer som följd.

Det är ökade volymer som skapar fler jobb säger företagets vd

De som verkar i företag där jobben skapas förtjänar att lyssnas på. Inte för deras egen skulle utan för de som får behålla sitt jobb eller de som får ett jobb. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är jobben största fiende för de primierar inte jobben utan högre bidrag.

Oppositionen har missat sambandet mellan ju fler som jobbar dessto mer pengar blir det till skola, vård och omsorg.

Ny valkretsindelning i Västsverige

Då har klubban fallit. Idag för ungefär en halvtimme sedan beslutade vi i riksdagen att ändra valkretsarna i Västsverige. Norra Älvsborg och Bohuslän är de valkretsar där förändringarna är störst.

Trestad, norra Bohuslän med Orust och Dalsland blir en valkrets 2018. De sydliga kommunerna i de båda valkretsarna läggs samman. Vårgårda och Herrljunga införlivas med Södra Älvsborg.

Detta kommer att ha en stor påverkar på partiarbetet där många nya kanaler måste öppnas. Det bärande skälet till förändringen är att man vill uppnå mer homogena valkretsar, vilket jag bedömer att man gjort.

Jag tycker det är ett bra beslut och för mig personligen blir det nya Norra Älvsborg en valkrets där jag tillbringat nästan 50 år av mitt liv. Här föddes jag, lärde mig gå, gick i skolan, gjorde lumpen,gifte mig, såg mina barn växa upp och här har jag nästan hela min släkt.

Idag har jag varit med om ett historisk beslut..då kan man väl få vara nöjd

Släkten är bäst

Har under den senaste veckan besökt ett antal gazelföretag. Det är företag som växer både ekonomiskt som med antalet anställda. Det är i dessa företag som de nya jobben skapas. Jag ville lyssna på deras historia. Ett kuriosa är att de två senaste företagen jag har besökt ägs av sysslingar till mig, som jag aldrig träffat eller knappt vetat om.

Båda företagen har vuxit långsamt, alltid haft pengar i kassakistan och därför kunnat hålla ut i ekonomskt tuffa tider. Ett annat kännetecken är att ägarna lever för sitt företag.

En tydlig synpunkt hade en av ägarna på LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Företaget sysslar med sanering och rivning och uppdragsgivaren är oftast en myndighet eller kommun. Han hävdade att det snart enbart är priset som är avgörande och att de mjuka värderna, som kvalité, pålitlighet m.m. helt försvunnit som avgörande urvalkriterier.

Skälet till det är ett antal domstolsutslag och även en hård granskning av media. En granskning som även har haft en annan baksida. De beslutande tjänstemännen lägger ned så mycket tid på att inte göra fel och då är priset mer objektivt som utslagsgivande faktor. Alltså risken för kritik och ev löpa gatlopp blir mindre.

Företagaren var väldigt tydlig med att grundtanken med LOU, att få ut så mycket som möjligt av skattemedel, är en god tanke men den håller lite på att urholkas. När kvalité och pålitliga parterns, som urvalskriterier  marginaliseras riskera produkten att bli sämre. När sedan tjänstemännen lägger orimligt med tid på att inte göra fel istället för att göra ett bra arbete väcks ytterligare frågetecken.

Tror att detta inlägg från en som vet bör lända till eftertanke…inte minst när det är släkten som talar.