En insändare i Strömstads tidningen 9/11 med mitt svar

INSÄNDARE

Kommissarien som tappade orienteringen

Polisen behöver stärkas över tid. Det behövs fler poliser ute på fältet och färre som flyttar papper
inne på kontoren.
Regeringen och Vänsterpartiet gör nu en historisk satsning på polisen och ger dem mer betalt.
Men det kommer inte att räcka. Det behövs avhopparverksamhet, en socialtjänst
som fångar upp ungdomar som är på glid. Samhället måste bekämpa kriminaliteten. Dessutom
behöver inkomstklyftorna minskas. Ett mera jämlikt Sverige är det som krävs för att motarbeta gängkriminaliteten.

Kommissarien Mikael Cederbratt (M) föreslår i Strömstads Tidning (2/11)att militär tar över vissa av
polisens uppdrag. För oss som tillhör arbetarrörelsen och vänstern ger det kalla kårar över ryggraden
när yttersta högern talar på det viset. Vi minns fortfarande Ådalen 1931, när svensk
militär sattes in mot strejkande arbetare, tio föll till marken varav fem avled.
Det var borgerlig regering då. Det ändrades året därpå och sedan följde 40 år med socialdemokratiskt
styre. En viktig slutsats som drogs efter händelserna i Ådalen var att aldrig sätta in militär mot det egna
folket. Militären ska skydda oss mot yttre fiender, polisen ska upprätta lag och ordning inom landet.
Låt det så förbli.
Sten Brodén (v)
Svar till
Sten Brodén

 

REPLIK
Sten Brodén (V) skriver i sin insändare att han motsäger sig mitt förslag om samarbete mellan polisen
och militären. Ett av argumenten är att regeringen och vänsterpartiet nu skall satsa på polisen. Bra, mycket bra, för polisen har aldrig tidigare varit prioriterat av Vänsterpartiet.

Problemet är att vi NU har en situation som polisen inte fullt ut hanterar. Det gäller både i utanförskapsområdena men också att räcka till för landsbygden. I utanförskapsområdena råder inte svensk lag utan där styr de kriminella gängen. De hederliga människorna som bor där, och de är flertalet, får finna sig i att bli rånade, misshandlade, bestulna, affärerna utsätts för skadegörelse och stölder, narkotika
handeln sker öppet och blåljuspersonal utsätts för stenkastning.

Det finns en tidsfaktor som Sten Brodén antingen inte förstår eller blundar för. Det kommer att ta 5-7
år att få de poliser på plats som vi skulle behöva. Det tar 3 års utbildning, vi har svårt fylla utbildningsplatserna och erfarna poliser slutar. Varje dag rånas människor, saker stjäls, narkotika
säljs, stenarna flyger i luften och vi förlorar unga människor till de kriminella gängen.
5 år är 1825 dagar. Tar Sten Brodén ansvar för det eller säger han bara nej och har ingen lösning på
problemet.

Sedan är förslaget att det skall vara ett samarbete mellan försvar och polis under polisens ledning
och inget självständigt militärt agerande. Kan Sten Brodén se de unga männens mammor i
ögonen och säga ”vi bryr oss inte om att din son blir
medlem i de kriminella gängen för 1931 inträffade en tragisk händelse i Ådalen”

Mikael Cederbratt
Riksdagsledamot (M)
Tjänstledig poliskommissarie