Slopad ID-kontroll och uppehåll för studier på gymnasienivå

Regeringen kommer nu att slopa ID-kontrollerna mellan Sverige och Danmark. Så naivt. I Danmark befinner sig många utan tillstånd och som vill till Sverige men som inte lyckats komma hit för att ID-kontrollerna ha hindrat den. Nu öppnar regeringen slussarna. Även om man samtidigt kommer att utöka gränskontrollen kommer det att innebär att vi kommer att få fler asylsökanden. Frågan är hur utökad gränskontrollen blir med hänsyn till polisens redan ansträngda situation. Sedan tror jag inte det dröjer länge förrän Danmark slopa sin gränskontroll mot Tyskland nu när de ånyo kan bli ett genomfartsland för de som vill till Sverige. Naiviteten har fått ett nytt ansikte.

Samtidigt så har vi nu i kammaren debatterat en proposition  om Uppehåll för studier på gymnasienivå. Personer under 25 år kommer att kunna stanna för att studera utan att ha skyddsskäl och är en komplettering till den tillfälliga lagen. Vi moderater har yrkat avslag på regeringens proposition. Det i kombination med slopade ID-kontroller kommer att öka trycket på Sverige igen.

Ett av skälen till att vi närmade oss en mer normal EU nivå vad gäller regler för uppehållstillstånd var för att minska det s.k. pull factors. Saker som får människor att söka Sverige specifikt. Detta regeringsförslag kommer definitiv att bli ett bärande skäl för många att inte söka asyl i det första säkra landet de kommer till, utan de kommer att ha kompassen inställd på Sverige. Rättigheten att få skydd när man behöver den är viktigt så låt oss inte blanda in skäl som inte har med skyddsaspekter att göra.

Det kommer med naturlighet att öka trycket på Migrationsverket med längre handläggningstider som följd, handläggningstider som påverkar de som verkligen är skyddsbehövande. Fler kommer under en längre tid sväva i ovisshet.

En grundläggande del av detta förslag är att rektorer och lärare skall bedöma sannolikheten av att den enskildes studier blir framgångsrika. Det är inte bara svårt rent faktiskt utan kommer att innebär att resultatet av den bedömningen kommer att utgöra den avgörande delen i om personer får stanna eller inte.

För att få människor att lyckas med sina studier behöver studierna ske i en lugn och trygg miljö. Det är viktigt att relationen mellan lärare och elever är trygg och stabil. Den trygghet och stabiliteten kommer att bli svår att uppnå när eleven vet att läraren har nyckeln till att om de skall få stanna eller inte. Eleverna kommer att få problem med ett dubbelseende när de ser på sin lärare…..dels ser de läraren och dels migrationsverket. Detta gynnar inte goda studieresultat.