Regeringen stödjer polisen med ord men inte med budgeten

Det har nu blivit politisk inne att stödja polisen. Det är i grunden bra. Men låt oss lyfta lite på förlåten. Idag har regeringen lagt den s.k. Vårändringsbudgeten. Enkelt uttryckt en komplettering till årets budget.

Det är naturligtvis bra att man ökar budgeten för polisen med 700 miljoner. Låter kanske mycket men det är enbart en ökning med 3% och det är på tok för lite.

Som säker inte undgått någon så har polisen svårt att rekrytera nya poliser och många poliser slutar. I det perspektivet är naturligtvis inte budgetförstärkningen felaktig. Tyvärr är det så att det man ger med ena handen det tar man med den andra. Finansieringen av budgetförstärkningen är höjd skatt på arbete. Glöm inte att polisarbete inte görs  av polismyndigheten utan av livslevande poliser och de tycker att deras lön är för låg eller mer bestämd de tycker de får för lite pengar kvar efter skatt. 43% av poliserna kommer att få högre skatt med regeringens förslag. Tror någon det kommer att få fler att söka som poliser eller att färre slutar. Nej det tror inte jag.

Det som allra mest kommer att påverka och belasta polisernas arbete är den brist på åtgärder från regeringen att minska utanförskapet. För detta kommer med stor sannolikhet att skapa än mer problem i våra utanförskapsområden.

Så regeringens nuvarande lovsång av polisen klingar falsk och tonar ner och börjar mer lik en begravningshymn.