Vi moderater tar ansvar för Sverige

Alliansens samarbete fungerar väl redan idag. Vi är eniga om de övergripande inriktningarna på den ekonomiska politiken.

När det nu ställs nya och hårdare krav på Sverige blottas bristerna med Stefan Löfvens svaga regering. Den skadliga utvecklingen som regeringens politik medför måste stoppas, två år är för lång tid att vänta.

Därför vill vi moderater ompröva inställningen till att presentera en gemensam budget, så att vi kan agera gemensamt så fort som möjligt. Gemensamma förslag skulle redan i år kunna stoppa till exempel hotet om flygskatten, reformer för fler jobb och att fler poliser kan komma på plats så snart som möjligt.

En vanlig invändningar mot en gemensam alliansbudget är att den ger Sverigedemokraterna möjlighet att rösta för den. Det stämmer-den möjligheten har alla riksdagspartier. Hur varje parti röstar måste varje parti självt ta ansvaret för. Men det är orimligt att fortsätta avstå från att lägga förslag, som skulle bygga Sverige starkare, av rädsla för hur något annat parti skulle kunna rösta.

Sveriges relationer med andra länder, EU och Nato, liksom regeringens ansvar för samhällets krisberedskap. polis och rättsväsende, är några skäl till att extrema partier med auktoritära rötter inte kan ingå i Sveriges regering. Det gäller både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Därför är vi moderater inte bereda att inleda regeringssamarbete med någon av dem. Däremot är vi öppna för att söka stöd för vår politik i enskilda frågor hos alla riksdagspartier i de fall där förutsättningar finns.

Nästa val är viktigt. I en orolig tid med stora utmaningar prövas hur Sverige ska ledas efter 2018. Det skulle Anna Kinberg Batra och Alliansen göra bättre än Stefan Löfven och Miljöpartiet, och det söker vi mandat för efter valet 2018. Men Sverige har inte råd med att vi väntar. Därför anser vi moderater att Alliansen bör vara beredd att redan nu agera tillsammans.