Blandat är bäst

Det har redan på mindre än ett dygn skrivits spaltmeter om vad en moderat sa om ett socialdemokratiskt statsråd. Det kommer jag inte att göra, men för tydligheten skull  var det uttalande TOTALT OACCEPTABELT.

Jag skrev igår på min blogg om hur det ibland brister i kommunikationen mellan politiken och väljarna. De kommunicerar på olika språk och riskerar därför att tala förbi varandra.

Den andra och viktiga beståndsdelen, förutom språket, är avsändaren. Om en väljare kan identifiera sig med en politiker är budskapet lättare för väljaren att förstå. Med min bakgrund som polis kan jag med fördel kommunicera med poliser. För det första finns det en positiv  inställning för jag är en av dem och för det andra kan jag det polisiära språket. Alltså de nyanser som ryms inom ett språk men lite skiljer sig mellan olika gruppers sätt att uttrycka sig.

För att ett politisk parti skall nå sina väljare måste partiföreträdarna spegla sina väljare. Vi moderater är ett stort parti som vill bli större. Vi måste därför vinna terräng i alla väljargrupper…unga, gamla, föräldrar, yrkesarbetande, pensionärer, storstadsbor, människor i glesbygd….ja listan kan göras längre.

Hur ser då de moderata politiska företrädarna ut. Tar vi ett titt på den moderata riksdagsgruppen är den i förhållande till våra väljare mycket ung. Framför allt riksdagsgruppens tunga företrädare. När detta är sagt vill jag också säga att det är mycket kompetenta personer…..pålästa, hård arbetande och duktiga debattörer. De är förutom att de är relativ unga och duktiga inte sällan sprungna ur tätbefolkade områden och nästan alltid med en gedigen bakgrund i Moderat Ungdomsförbundet. Moderata Ungdomsförbundet är en gedigen politikerskola.

Baksidan av en sådan, relativt ensidig rekryteringsbas, är att det är få som kan identifiera sig med dem. En annan är att det finns andra gedigna politikerskolor som t.e.x. kommun- och landstingspolitiken, arbetslivet eller helt enkel livserfarenhet oberoende av var.

Det kan uppstå ett problem för ett parti som har alldeles för många med samma bakgrund. Det att de inte avspeglar väljarkåren har jag redan nämnt men även att det finns en risk att det kan utvecklas beteende som accepteras i den gruppen men inte i andra grupper. Därför är ingen grupp mer lämpade än den andra utan det är mixen som är framgångsfaktorn.

På detta områden måste vi moderater var vaksamma för det finns en tendens om en likriktning av våra tunga företrädare. Ett framgångsrikt och stort parti måste innehålla väljare och företrädare för samhällets alla delar.