Förnuft i all ära

Ja så har vi ett resultat…………….nej inte Melodifestivalen utan det amerikanska presidentvalet. Det har redan skrivits spaltmeter om det och naturligtvis om vad som nu kommer att hända. Jag måste säga att jag känner en oro både ur ett ekonomiskt perspektiv men framför allt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det som Trump basunerade ut i valrörelsen var både skrämmande och oroväckande. Ingen kan förutse framtiden men jag finner ändå lite ro i uttalandet ” Amerika har haft galna presidenter förut och det har fixat sig”.

Det som fascinerar mig är hur ett sådant ad hoc budskap kan få sådant genomslag. Påminner i mångt och mycket om Sverigedemokraternas budskap vad gäller form. Alltså riktade budskap till en mängd olika grupper utan att utgöra en helhet. Vi kan se snett på det och lite nedvärderande åse det, men röster ger det. Vi mer etablerade partier har inte lyckats hitta nyckel till många väljares hjärta. En tes kan vara att vi har den politiska helhet som krävs för att leda ett land men det helhetsbudskapet är svårt att greppa för den enskilde. Våra budskap baseras på den politiska helheten och blir då heller inte greppbara.

Vägen till framgång kan då inte vara att närma sig varken Trump eller SD:s teknik. Deras politik eller brist på politik saknar den helhet som ett lands ledning behöver för att föra en framgångsrik politik, så låt oss inte falla i den fällan. Däremot är det en rimlig tes att börja ”i hjärtat ” på våra väljare. Skall våra budskap förstås och tas emot måste känslan eller känslorna väckas. Vår uppgift blir därför att utifrån det politiska helheten skapa känslomässiga argument och vice versa utifrån känslomässiga åsikter bygga den politiska helheten.

Förnuftet i all ära men utan att det ”känns” bra får vi inte deras röster.