Min KU-anmälan mot statsrådet Ygeman

Det är viktigt att statsråd inte lägger sig i myndighetsutövning. Eftersom jag har lång erfarenhet som polis att fatta myndighetsbeslut vet jag att det inte sällan, när kritik uppkommer, har de som kritiserar ofta inte hela det beslutsunderlag, som man som beslutsfattare har. Därför reagerade jag på Ygemans uttalande i en teveintervju och anmälde honom till KU

I anmälan anförs bl.a. att Anders Ygeman kommenterar att en person som var misstänkt för flera allvarliga brott 25 inte begärts häktad av åklagaren och att inrikesministern gör uttalanden om åklagarens bedömning av skälen för häktning.

Här är citatet från intervjun som jag reagerade mot. ”Jag tycker att polisen i Kista gjorde ett riktigt bra jobb, sen har ju åklagaren beslutat att inte häkta personen i väntan på domstol. Det kan man ju med tanke på hur återfallsfrekvensen har varit ifrågasätta”.

Efter KU:s granskning kom de fram till nedanstående slutsats:

” Genom att ifrågasätta åklagarens beslut att inte göra en framställning till tingsrätten om att en person skulle häktas utan i stället försätta personen på fri fot, har Anders Ygeman uttalat sig på ett sätt som kommer i konflikt med syftet i 12 kap. 2 § regeringsformen. ”