Sverige håller i taktpinnen

I förra veckan besökte jag Gränspolisen i Skåne för att på plats lära mig mer om hur gräns-  och id kontrollen mellan Sverige och Danmark fungerar. Jag hade sällskap med min skånske riksdagskollega Anders Hansson.

Vi träffade chefen för Gränspolisen Leif och några av hans kollegor. Med min polisiära bakgrund är det även trevligt att bara träffa poliser och snacka lite polisiär skit. En gång polis alltid polis och det behövs inte många meningar innan samhörigheten finns där. Vi fick målande beskrivningar på den kaosartade tiden i månadsskiftet oktober /november när antalet asylsökande låg upp emot 10 000 per sjudagar. Nu kommer det ungefär 500 per sjudagar. Den myndighet som tydligast stod pall var just polisen. Skälet till det är att den alltid navigerar händelsestyrd så det oförutsedda är normalt. Däremot sviktade kommunerna och Migrationsverket betänkligt. Polisen tydliga budskap var att ett migrationstryck 2016 likt det året före kommer att få delar av samhället att kollapsa.

Hur fungerar nu kontrollerna? BRA är den korta sammanfattningen. Polisen gränskontroller har fått struktur och resenärerna har också lärt sig. Det är marginella förseningar. Däremot är inte gränskontrollerna heltäckande eftersom många av de tjänstgörande poliserna inte är specialister på utlänningslagen, vilken är en komplicerad lagstiftning. Det poliser som förstärkt har fått en kort instruktion av det mest basala.

På kvällen åkte jag över till Köpenhamn med tåg och vände sedan åter mot Sverige för att på ort och ställe uppleva både id-kontrollen såväl som gränskontrollen. Id-kontrollen tar sitt avstamp i transportörsansvaret vilket innebär att transporttören är ansvarig för att de personer de transporterar, i detta fall till Sverige, skall ha godkända identitetshandlingar. Det innebär att det är ingen kontroll som en myndighet utför. Men den utfördes på en effektivt och kontrollerat sätt på järnvägsstationen under Kastrups flygplats.

När jag sedan åkt över ( eller egentligen under ) Öresundsbron utfördes gränskontrollen av svensk polis vid stationen på Hyllie. Den gick smidigt tillväga och förseningen var obetydlig. Bilden av dålig stämning och irriterade passagerare stämde verkligen inte. Det var något som polisen också poängterade. 9 av 10 är nöjda men det är den 10 som media vill tala med. Det är helt enkelt en falsk bild som media spridit….inte helt ovanligt.

Skulle vi avsluta kontrollerna skulle Danmark skulle göra detsamma vid gränsen mot Tyskland. Direkt skulle  många av de hundratusentals flyktingarna som befinner sig i Tyskland bege sig norrut vänligen vidarevinkade av dansk polis och hamna hos oss. Så polisens tydliga budskap till mig som riksdagsledamot är att Sverige håller i taktpinnen, vi bestämmer nivån helt enkelt

Så min slutsats är att dessa kontroll måste vara kvar inom överskådlig framtid och kompletteras med direktavvisningar. Kommer en asylsökande från Danmark eller Tyskland då är det ställ utom allt tvivel att de kommer från ett säkert land och då måste de vändas på. Detta kan göras utan att man gör avkall på asylrätten. Sverige behöver helt enkelt en PAUS.