Kvala in i välfärdssystemen…ett måste???

Hösten har totalt dominerats av migrationsfrågan. Antalet asylsökanden har nu kraftigt minskad. Det har sin grund i att det dåliga vädret gör att färre tar sig till Europa. Sverige har infört gräns- och ID-kontroll och som en följd av dessa åtgärder har flera länder däribland Danmark och Tyskland också infört åtgärder i restriktiv riktning. Vi moderater tycker det är bra med gränskontroll, men ansåg att det fanns brister i det förslag om ID-kontroll , som regeringen införde. Det moderata förslaget om direktavvisningar, när det är ställt utom allt tvivel att en asylsökande kommer från ett säkert land, har ännu inte vunnit gehör. Det är dock helt uppenbart att Sverige behöver en paus i flyktingmottagandet. Vi lär även framgent behöva återkomma till asylmottagandet även om det just nu är lite lugnare på det området.

En än större utmaningen på sikt är att skapa vägar in i det svenska samhället för de som får sin ansökan om asyl beviljad. Exakt hur många av de 163 000, som kom förra året och som kommer att beviljas uppehållstillstånd, vet vi naturligtvis inte nu. Men många kommer de att bli.

Det vi vet är att dessa människor måste komma i arbete, lära sig språket och lära sig leva enligt svensk lag. Det sist nämnda är ju högaktuellt med den senaste dagarnas avslöjande om sexuella trakasserier mot kvinnor.

En fråga som inte så ofta diskuteras i detta sammanhang är hur vi med ett högt migrationstryck långsiktigt kan säkra våra välfärdsystem och se till att de inte skapar sådan effekter så det försvårar möjligheten att komma i arbete. Alltså att skillnaden mellan att uppbära olika bidrag och att jobba är liten eller t.o.m. obefintlig.

Jag har blivit mer och mer övertygad om att vi måste skapa regler som gör att människor måste kvala in i de olika välfärdssystemen. Jag tro att de skulle öka acceptansen för fler nyanlända. Det som i detta sammanhang också bör övervägas är om inte samma regler bör gälla alla i Sverige. Nyanlända och våra ungdomar har i mångt och mycket samma problem till det första jobbet. Så kanske måste man ha arbetat något eller några år innan man har full tillgång till våra välfärdssystem. Det är säkert mycket delikata och svåra frågor som måste lösas men att undvika att lyfta på den stenen kan vi inte göra.