Is it NOT

Is it NOT. Nej det är inte en Islamisk stat utan ”Islamisk” terrorism.  Ord leder tanken så använd inte IS för det leder tanken till en stat. En  stat har vanligtvis lagar och  regler som bygger på respekt för människor och människors värde. Därför bör vi använda IT..”islamska” terrorister.

Det finns inga ord för att riktigt tydligt beskriva det avskyvärda som utspelade sig i Paris i fredags men det är då viktigare att nogsamt reflektera och dra kloka slutsatser.

Det första är att de som utförde dessa gärningar är terrorister och använder en religion för att rättfärdiga sina handlingar. Vi måste därför nogsamt skilja på terrorister och islamister. Många som nu kommer till Europa och Sverige är islamister och flyr från  just IT (IS).

Men vi i Sverige skall heller inte vara naiva för det som hände Paris kan också hända i Uppsala eller någon annan svensk stad. Vi fick för några dagar sedan äntligen en gränskontroll på politiskt initiativ från oss moderater. Polisen hade då upprepade gånger sagt att det är många som kommer hit men alla söker inte asyl. Alltså kan man krasst utrycka att vi har ingen koll på vilka som finns i landet.  Det är oroande och blir inte bättre av att vi har en handfallen regering. Gränskontroll är inget verktyg för att hantera hur många som kommer till ett land utan ett försöka ha koll på vilka som kommer.

Men mer måste göras. För ett drygt år sedan skrev min kollega Annika Engblom och jag en motion där vi krävde en skärpt lagstiftningen och försvåra för människor som bor i Sverige och som reser för att deltaga i IT:s aktiviteter. Det börjar hända lite på det området men med den trögheten som regeringen agerar blir allt för sent.

Vi måste också snarast vidtaga åtgärder för att strama åt hanteringen med våra svenska pass. Det kan inte vara rimligt att man kan ansöka om obegränsat antal pass. Just nu finns det uppemot 70.000 svenska pass förlustanmälda. Svenska pass är det pass som används mest vid brottsliga  handlingar av alla EU:s medlemsstater pass.

Ett annat område som måste skärpas och stramas upp är lagstiftning avseende människosmugglare. Människosmuggling i är i dagsläget en lukrativ och relativt ofarlig verksamhet. Vi har i Sverige över 20 aktiva smuggelnätverk. Med stor sannolikhet döljs där en mix av smuggling av flyktingar, vapen, narkotika och presumtiva terrorister.

Avslutningsvis är det nu än mer viktigt att inte låta IT segra. Rädsla är vad de vill skapa. Så låt oss inte hemfalla åt att stänga dörren och tala siffror. Låt oss istället vidtaga åtgärder för att minska trycket av flyktingar till Sverige. Det är enligt mig en stor skillnad på att säga att vi kan inte ta emot mer än x antal och att vidtaga åtgärder för att bättre fördela flyktingar mellan EU:s länder. I det första fall är man beredd att stänga dörren för människor i behov av skydd och i det andra fallet istället låta människor få skydd i ett annat EU-land. Det är i detta sammanhang viktigt att se till att Dublinförordningen upprätthålles. Alltså att det första säkra land en flykting kommer till skall ge skydd. När nu Dublinförordningen inte fungerar kan vi i Sverige inte stillatigande se på och vara det enda landet som följer den. Därför är det rimligt av vi avvisar människor som bevisligen kommer till Sverige från ett annat EU-land. Det som också bör göras är att komplettera Dublinförordningen med en ordning för att omfördela flyktingar mellan EU-länderna.

Detta och mycket annat måste regeringen göra…..har tyvärr mina dubier om att den inte förmår.