121 tydliga bevis

Under den senaste tiden har mycket av den politiska debatten handlat om decemberöverenskommelsen och vem är oppositionen. Ett parti, Sverigedemokraterna, hävdar att de är de enda. Men ack så fel de har.

Under detta riksdagsår har riksdagen gjort 121 tillkännagivanden. Riksdagen har alltså talat om för regeringen vad den skall göra. Alla dessa tillkännagivanden har alliansstämpel som avsändare.

Här är ett axplock ur denna flora av tillkännagivande:

Översynen av Arbetsförmedlingen skall återupptas

Öka antalet lokala poliser

Hindra fortsatt färd ( klampning )längre tid än 24 timmar

Skärpta straff för människosmuggling

Utöka straffbarheten vid deltagande i en väpnad konflikt i en terrororganisationen

Återkomma med förslag på en 10 årig grundskola.

Med andra ord driver alliansen en hård och tydlig opposition mot Löfvéns handfallna och näst intill lamslagna regering. Tydligt opposition är första stegen på väg mot en alliansregering och Sveriges första statsminister. En alliansregering som kommer att vara väl förberedd och med en politik som vuxit fram ur partiernas utvecklingsarbete. Det kommer att bli bra…..väldigt bra