Is i magen

Fortfarande diskuteras Decemberöverenskommelsen, men länsförbund efter länsförbund sluter nu upp bakom den.

Ett av argumenten för överenskommelsen var att vi som parti behövde göra vår hemläxa. Detta på uppdrag av våra väljare..eller rättare sagt våra presumtiva väljare som mycket tydligt vid valet skickade budskapet…..gå hem och gör om.

Igår levererad Elisabeth Svantesson, som leder den grupp jag ingår i, ytterligare förslag på migrations- och integrations området. Då betonades vikten av tidiga och bra insatser för att förbättra integrationen uppdelat på tre områden för att människor snabbare skall komma i arbete.

Det första tar det alldeles för lång tid att för Socialstyrelsen att validera utländska betyg och kompetenser av utbildning inom hälso- och sjukvården. Ett område som mycket tydligt behöver mer personal. Vi förslår därför att Socialstyrelsens ansvar för validering inom hälso- och sjukvården övergår till Universitets- och högskolerådet.

Om vi tittar lite extra på de som nu kommer från Syrien har 37% högre utbildning, alltså mer än var tredje. 2014 lämnade 1689 syrier in handlingar här i Sverige för att få dem validerade.

För det andra ökar handläggningstiderna hos Migrationsverket i takt med att allt fler söker sig till Sverige och därför måste tiden i asylboendet användas för att öka förutsättningarna för arbete. Därför måste Migrationsverket tydligt fokusera på jobb när de placerar de asylsökande. Det kan handla om att sjukvårdspersonal samlas på några ställen för att där skapa utbildning i yrkessvenska för dem.

För det tredje måste SFI-undervisningen bli bättre. och som ett led i det måste kvalitén öka och resultaten utvärderas. Skolinspektionen bör därför ges möjlighet att granska samtliga utbildningar inom SFI.

Vi kan nu skönja en långsam förflyttning i opinionen som talar för fördel moderater och alliansen. Men valvindar svänger långsam.

Så nu är det förberedelserna tid och under den tiden kommer förhoppningsvis valvinden att kantra och då är det dags att återinsätta en alliansregering, som leds av Sveriges första kvinnliga statsminister.

Men låt oss ha is i magen och inte låta känslor och förhoppningar styra. Vår tid kommer