Vi kan inte längre passa i passfrågan

 

I skrivande stund är det 177 000 giltiga svenska pass på drift. Hur många som de fatco används illegalt är svårt att sia om. Människosmuggling med flyg inom EU ökar och det är främst här som passen använts. Modus Operandi- på vilket sätt brottet begås – går från falska/ förfalskad pass till look-alike pass. Och enligt Frontex, EU:s gränskontroll myndighet, missbrukas de svenska passen som look-alike mest av alla EU-pass. Det är inte bara smugglare som använder sig av dessa pass utan även kriminella och personer med terrorkoppling. Sammantaget målar sig en mycket mörk bild upp där våra svenska pass spelar huvudrollen.

Polisen prioriterar inte ärenden där människosmuggling misstänks och flera åklagarkammare väljer att inte driva ärenden mot passhandel och /eller smuggling med svenska pass. Detta har fått andra länder att tröttna på att ingripa mot missbruk av svenska pass eftersom Sverige inte bryr sig.

Passhandlarnätverken köper upp och hyr in pass från ett stort antal privatpersoner som sedan smugglarna köper upp. Leveransen sker med kurirer till ursprungs- och transitländerna. Sedan är smugglarna miljövänliga för de återtar passen under resan för att kunna återanvända dem.

Polisen har identifierat över 40 kriminella nätverk som är aktiva in passhandel och / eller smuggling med äkta svenska pass. Merparten av dessa är multikriminella alltså sysslar med andra brott också så som vapen och narkotika.

Priset för passet varierar. Det dyraste är pass på män, sedan pass på kvinnor och billigast pass på barn. Skälen är att kvinnor lite lättar kan justera sitt utseende genom antingen smink eller sjalar och barn ändra utseende under passet giltighetstid. Inköpspriset från passägaren variera från 5 000 till 25 000. Det flesta säljs för det högre beloppet.

Vi kan inte längre passa i passfrågan. Det måste ske en begränsning av hur många pass man kan få ut. Men det är också nödvändigt att man inför en 100 procent biometrisk avläsning, både vid avfärden från tredje land till Schengen som vid ankomsten. Det bör också övervägas att även göra det vid utresa från Schengen för att lättare se resmönster. Resmönster är en av de faktorer som kan avslöja terrorister.