Människosmugglare förtjänar att jagas….. även om det kostar

 

Jag har idag besökt rikskriminalen (heter antagligen inte så nu efter den nya omorganisationen) och talat om människosmuggling och den svarta marknaden med svenska pass. De började med att säga något som fick oss att lite höja på ögonbrynen….vi i Sverige borde lägga mer fokus på människosmugglarna och mindre på våra asylsökande.

Jaha och varför då?

Människosmugglarna tjänar stora pengar. Priserna för en resa varierar mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor. Dessa smugglare, enligt polisen bedömning, smugglar in ca 60 ooo  människor per år och det är 90 % av all de som kommer till Sverige för att söka asyl. Det är naturligtvis blandade strömmar av både de som har behov skydd men också de som vill ha ett bättre liv och de som har onda avsikter.

De enstaka gånger någon av smugglarna åker fast är det oftast i samband med att en bil stoppas och polisen upptäcker 5-6 stycken som illegalt försöker ta sig in i landet. Efter som det oftast är första gången smugglaren åker fast och att det inte är så många blir det, om åtal väcks, oftast bedömt som ej grovt och med påföljder därefter.

De som åker fast är naturligtvis inte de som är huvudmännen och de som tjänar de riktigt stora pengarna. Nej de håller sig på avstånd från ”resenärerna” och därmed riskerna att åka dit, men enligt polisen har de sin bas i Sverige.  Skulle man göra ett räkneexempel att snittkostnaden för en resa i smugglarnas regi kostar 100.000 kronor och att de smugglar in 40 000 människor per år hamnar slutsumman på svindlande 4 miljarder och då har jag inte tagit i.  Vi behöver inte fördjupa oss i siffror utan bara konstatera att det är en blomstrande marknad.  Polisen bedömer ofta, med alla rätt, att det är kostsamma och resurskrävande utredning. Därför  prioriteras  de inte och gör det ganska ofarligt att syssla med människosmuggling.

En tanke som slår mig efter jag lämnat polisen är att vi kanske borde ta krafttag mot huvudmännen  bakom människosmuggling och parallellt  kraftig öka antalet vidarebosatta. För med nuvarande  tillstånd är det bara de med pengar som kan komma hit och med dessa pengar gynna grova brottslingar. Vi kan aldrig dagtinga att ge människor i behov av skydd skydd. En bättre tingens ordning hade dock varit att ge de med störst behov av skydd en fristat och samtidigt rycka undan mattan för grov brottslighet. Återkommer med lite reflektioner om den svarta marknaden med svenska pass.