(s)-regeringens häxjakt på våra ungdomar

Den svenska besöksnäringen sysselsätter mer än 50 000 ungdomar. En siffra som ökat med över 10 000 (t.o.m. 2013) sedan arbetsgivaravgiften sänktes 2007. Nu vill regeringen höja den i två steg till 31,42 % och det är en fördubbling från dagens 15,49%.

Visita, besöksnäringens intresseorganisation, beräknar att den höjningen skulle innebära en ökad kostnadsbörda på nästan 1,5 miljarder för besöksnäringen. Alltså 1 500 miljoner. Räknar man på en genomsnittlig månadslön på 20 000 kr motsvarar kostnaden mer än 5 000 helårsarbeten i hela landet. Ser man på kostnadsökningen i Västra Götalands län blir den 260 miljoner som motsvarar 939 jobb.

Vi vet att det är det första jobbet som är det svårast att få och besöksnäringen är den bransch, tillsammans med handeln, som är det vanligaste första jobbet. (s) regeringen slår alltså på den svagaste gruppen på arbetsmarknaden..våra ungdomar. Varför gör man så?. Det får naturligtvis (s) regeringen svara på, men en teorin kan vara att denna grupp inte ingår i de starka LO-facken. Samtidigt som man är i stort behov av att finansiera ofinansierade vallöften

Detta var den sista sucken det gamla arbetarpartiet drog. Nu finns det bara ett arbetarparti i Sverige och det är De Nya Moderaterna.