Svaret är enkelt…både och

Det finns idag 50 miljoner på flykt i världen. Inte sedan andra världskriget har det varit så många. Det är mer än fem Sverige.

Det finns olika syn på hur vi skall hjälpa flyktingar. Här hos oss eller på plats i eller nära deras hemländer. Svaret är  enkelt…. både och. Ta Syrien som ett exempel. Enligt FN:s flyktingkommissarie Guterres är hjälp inne i Syrien näst intill omöjlig att ge. Det innebär att det först är möjligt att ge adekvat hjälp och skydd i Syriens närområde. Dessa länder sviktar nu under det massiva flyktingtrycket och inte minst Libanon, där var fjärde person i landet är en flykting. Libanon har signalerat att landet snart rasar samman.

Det är i detta perspektiv vi får se Sveriges och EU:s utmaning. Sverige tar ett stort ansvar, men det är inte först och främst vi som skall göra mindre ,utan fler medlemsstater som skall göra mer, Både avseende att ge skydd till dem som kommer hit, men också genom samarbete med UNHCR och erbjuda vidarebosättning.

Hade alla EU:s medlemsstater , i förhållande till sin folkmängd, tagit emot lika många flyktingar för vidarebosättning som Sverige, hade EU i ett slag kunna ta emot 100. 000 flyktingar. Sverige tar emot lite drygt 2000 per år och enligt Flyktingkommissarien är den globala kapaciteten idag ca 100.000. Det globala behovet är just nu 380.00 platser

 

När det kommer till asylsökanden har vi sedan snart 2 år en gemensam EU lagstiftning på asylområdet och medlemsstaterna har nu ett ansvar att implementera den i  sina respektive lagstiftningar Det borde innebära att länderna blir mer lika. Både avseende antal och hur prövningen görs.

Men när man tittar på utfallet i de olika medlemsstaterna kan vi ta en somalier som exempel. En somalier som söker skydd i Europa har beroende på i vilket EU-land han hamnar mellan 17-95 % chans att få skydd. Svårt att se den gemensamma lagstiftningen utifrån dessa siffror. Vi i Sverige äger inte den frågan själva utan ansvaret vilar tungt på EU-kommissionen.

 

Det ligger i EU:s intresse att öka kapaciteten både på mottagande av asylsökanden och antalet vidarebosättningar. Alternativet att enbart hjälpa på plats och samtidigt stänga våra gränser är oerhört farligt och riskabelt av två skäl. Det första är att de på många ställen är omöjligt att ge hjälp. Det andra är att eftersom många länder i närområdet redan nu på väg att kollapsa, på grund av flyktingtrycket, skulle det inte vara särskilt smart att säga till dem…. heja heja…. fortsätt ni och hjälp de som flyr, vi stänger  våra gränser.

Tar vi inte detta på allvar finns det i farans riktning att vi får en kollaps i Syriens grannländer med följd att miljoner flyktingar kommer att söka sig till oss. Ingen gränskontroll i världen skulle kunna hindra en sådan massiv flyktingvåg. Så både ur ett humant perspektiv som av ren självbevarelsedrift, bör vi inom EU hjälpa våra medmänniskor