Nu byter vi fokus från form till politik

Vi har fått  decemberöverenskommelsen. Den har satt fart på debatten och det är bra.  Men låt oss först beskriva i vilken kontext denna överenskommelse slöts i.

Vi har historiskt sett haft få majoritetsregeringar och blickar man framåt så ser jag ingen i närtid. Därför tror jag vi har ett behov av praxis/regelverk som gör att en minoritetsregering kan styra landet. Ett land måste kunna styras och om det inte görs, inverkar det menligt på allt och alla. Det är därför som alliansen under en längre tid drivit denna fråga.

Denna överenskommelse ger möjlighet att styra landet. Baksidan är naturligtvis att väljarnas val inte fullt ut slår igenom. Utan överenskommelsen kommer vi att få svaga regeringar. Vilket också skulle medföra en politik sprungen ur nattliga förhandlingar, hoppande majoriteter och ett konstant försök att splittra alliansen.  Med andra ord finns det för- och nackdelar med båda alternativen. Eftersom det är helt nödvändigt att kunna styra vårt land och behålla alliansen intakt säger jag JA  till decemberöverenskommelsen.

Under hösten har vi bevittnat en minoritetsregering som misslyckat och en del av oppositionen som mycket tydligt utnyttjat sin vågmästarroll. SD valde att rösta på alliansens budget, men i budgetdebatterna debatterade man för sin budget, som fallit. Man var alltså inte konsekvent i hur man röstade och sedan agerade utan att deras ledstjärna var att när de så önskar fälla en regering. Vi skall också vara medvetna om att Löfvens högsta önskan är att splittra alliansen. Med en splittrad allians skulle vägen för en långt socialdemokratisk regeringsinnehav öppnas.

När han förstod att han inte skulle lyckas splittra alliansen valde han extraval. Antagligen var  hans tes att vi moderater inte skulle vara fullt uppe på banan p.g.a. av en helt ny ledning och/eller att något alliansparti skulle kunna ramla ur riksdagen. Om det var så han tänkte vet jag naturligtvis inte men ett extraval skulle inte ha kunnat ändra den parlamentariska situationen. Ett nyckfullt SD skulle fortfarande vara vågmästare oberoende om det var de rödgröna eller alliansens som bildade regering. Alltså vi skulle vara tillbaka på ruta ett men efter att först använt mycket av väljarnas skattemedel.

Vad decemberöverenskommelsen har givit oss är en form inom vilken vi kan styra ett land även med en minoritetsregering. Det finns ingen överenskommelse i politiska sakfrågor och politiska sakfrågor som fodrar ändring i lag måste passera riksdagen. Jag har stor sympati för de som såg en möjlighet att få en alliansregering på plats efter extra valet. Om så hade blivit fallet, vilket inte hade varit självklart,  tror jag tyvärr den blivit mycket kortlivad.

Mitt arbete nu kommer att fokusera på politikutveckling och att vi går segrande ur valrörelsen 2018.