När makten står på spel är alla medel tillåtna…………

När LO och (s) är inblandade i valrörelse finns det få saker som är heliga. I fredags röstade vi om Utgiftsområde 10, sjukförsäkring. Ett av det hetaste delarna i den debatten har över åren varit den s.k. bortre gränsen. Alltså att försäkring, som grundregel, gäller i 914 dagar. Alla EU-länder har en begränsad tid på sina sjukförsäkringar och Sveriges har en av de längsta. Skälet till en bortre gräns är att det visar sig att det blir mycket mer och bättre aktivitet för att hjälpa den sjukskrivne att återgå i arbete. Alltså vår bedömning att det är motsatsen till göm och glöm.

Detta hade nu (s) i sin och (mp) budget, som föll, förslag att på sikt ta bort. Men eftersom alliansens budget vann blir den bortre gränsen kvar. Om detta debatterade vi i fredags och sen röstade om. När vi senare var på hemväg började mailen strömma in i våra mailkorgar. Jag fick stopp på dem när jag fått lite över tusen mail. Texten var identisk i alla mailen.

Nu visar det sig att på (s) hemsida ligger en mall med den förtryckta texten och mailadresser till alliansföreträdare i Socialförsäkringsutskottet och Anna Kindberg Batra. Så där var det bara att bestämma vem av oss som skulle få denna text.

En sak är att ha olika åsikter i sakfrågan och den debatterar vi gärna och mycket. Men att översvämma våra mailboxar kan inte vara annat än sabotage. Kan det vara så att när den röda adeln, omåttligt rik, har dåliga argument så blir det gerillakrigföring som tar över. De borde skämmas…tyvärr tror jag att jag talar för döva öron. Makt korrumperar.