Löfven kallar till MBL-förhandling

Jag har sett fram emot Löfvens utfrågning i SVT för att kunna få tydliga besked i hur vårt land skall styras. Men ack vad jag bedrog mig. Löfven kan fortfarande inte ge besked om sin regeringspolitik utan fortsätter med böjt huvud och med blicken stint stirrande i backen bortse från att (s) inte längre har majoritet utan måste samregera med andra partier. Vad vi vet är att oppositionespartierna bara är överens om att de är emot Alliansregeringen. Däremot är de oense om många viktiga frågor. På två områden där  (s) och (mp) inte är överens är på försvars- och energiområdet. Där vill miljöpartiet vill skära i försvarsanslaget och snabbavveckla någon eller några kärnkraftsreaktorer. Det löser Löfven genom att säga att han kör över miljöpartiet. Han vill satsa på skogsnäringen, men miljöpartiet vill höja skatterna på fordonsbränsle vilket gör att man stödjer skogsnäringen med ena handen och drar undan mattan med den andra.

Lite  tydligare blev det på jämnställhetsområdet. Fram med männen. Socialdemokraternas besked om satsning på skogsindustrin är en satsning som nästan uteslutande gynnar männen. Samtidigt vill han höja restaurantmomsen. Inom restaurantbranschen arbetar många kvinnor. Och som ett sista knivhugg i jämställdheten vill han ta bort RUT och behålla ROT. Hammaren före skurtrasan. Det är kanske inte så konstigt för hammaren och skäran är ju socialistiska symboler.

Denna röra av brist på besked står i bjär kontrast till alliansen som tydligt har och kommer att redovisa sin regeringspolitik. Mitt råd till svenska folket är att tydligt markera  ”lek inte med oss”, vi är vuxna människor som vill ha besked..före.

Det lutar åt att Löfvens enda löfte till svenska folket blir…..JAG KALLAR TILL MBL-FÖRHANDLIG. Så agerar en föredetta fackpamp. Med andra ord han har inte en aning om vilket resultat av dessa förhandlingar blir och då inte heller en aning om vilken regeringspolitik han kommer att föra.

Lämna ett svar