Hos Sverigedemokraterna är siffror viktigare än människor

SD tillskriver invandringen alla samhällets brister. Bostadsbristen..som egentligen beror på
krångliga byggregler, arbetslösheten…som bottnar i ekonomisk nedgång och brister i kopplingen mellan utbildning och arbetsliv
eller pensionärernas situation..som egentligen förbättrats av invandringen eftersom utrikes födda står för den största sysselsättningsökningen och det stärker pensionerna.

SD:s lösning på dessa och alla andra ”problem ” är att minska invandringen med 90%.

Detta är en djupt inhuman och omänsklig politik. Där siffror blir viktigare än behov av
skydd
. Sveriges asylpolitik bottnar i internationella konventioner där
människor har rätt till skydd om de riskerar förföljelse, död, tortyr eller
våldtäkt. Har man denna humana grundsyn är det människors behov av skydd som
styr hur många som får stanna. I SD:s värld spelar behoven ingen roll utan
siffrorna styr. Så råkar en människa komma när ”kvoten är fylld” skickar SD,
mot utan att blicka, människor mot förföljelse, död, tortyr eller våldtäkt. Denna
omänskliga människosyn är SD ensamma om i Sverige.

När det gäller möjligheten att komma till Sverige att arbeta
får de genast sällskap. Facken och Socialdemokraterna ställer sig då plötsligt
sida vid sida. I och för sig från olika utgångspunkter. SD utifrån sin
omänskliga människosyn och socialdemokraterna utifrån protektionistiska.

Vi moderater står istället för en human människosyn och en
grundfast övertygelse om att rörlighet för tjänster, varor, kapital och
människor skapar tillväxt och säkrar välfärden.

Därför skall du rösta moderat i det stundande EU-valet

Lämna ett svar