Oppositionen är jobben största fiende

Måndagen den 24 mars besökte Maria Plass och jag Sportshopen  och Tanumsstrand i Grebbestad i norra Bohuslän. Sportshopen är ett starkt växande företag med butiker i norra Bohuslän och Värmland. Vi besökte butiken i Grebbestad som är nordens största sportbutik. Ett signum är att de har många unga anställda. Alliansens satsning på jobb har bl.a varit nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga. Lite avrundat betala arbetsgivaren 32 % i arbetsgivaravgift för de över 26 år, för de under 26år 16%  och för de under 23 år 10%.  Skulle oppositionens förslag på en återställare bli verklighet skulle företagets kostnader för de anställda öka från 15 miljoner till 22 miljoner.Det innebär en tredubbling av kostnaden för en anställd under 23 år.

Självklart skulle det innebära att vi anställer färre säger företagets vd.

Efter besöket på Sportshopen förflyttade vi oss någon kilometer ned till västerhavets strand och Tanumstrand. Tanumstrand är ett hotell och konferenscentra. Ungefär hälften av deras omsättning står restauranten för. Sedan alliansregeringen sänkt krogmomsen har företagets kostnader minskat med 2, 5 miljoner. Det har inneburit att priserna har sänkts något och volymerna har ökat. Ökade volymer ger behov av fler anställda. Skulle oppositionens förslag om en återställning av krogmomsen bli verklighet kommer företaget att behöva höja priserna med minskade volymer som följd.

Det är ökade volymer som skapar fler jobb säger företagets vd

De som verkar i företag där jobben skapas förtjänar att lyssnas på. Inte för deras egen skulle utan för de som får behålla sitt jobb eller de som får ett jobb. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är jobben största fiende för de primierar inte jobben utan högre bidrag.

Oppositionen har missat sambandet mellan ju fler som jobbar dessto mer pengar blir det till skola, vård och omsorg.

Lämna ett svar