Ny valkretsindelning i Västsverige

Då har klubban fallit. Idag för ungefär en halvtimme sedan beslutade vi i riksdagen att ändra valkretsarna i Västsverige. Norra Älvsborg och Bohuslän är de valkretsar där förändringarna är störst.

Trestad, norra Bohuslän med Orust och Dalsland blir en valkrets 2018. De sydliga kommunerna i de båda valkretsarna läggs samman. Vårgårda och Herrljunga införlivas med Södra Älvsborg.

Detta kommer att ha en stor påverkar på partiarbetet där många nya kanaler måste öppnas. Det bärande skälet till förändringen är att man vill uppnå mer homogena valkretsar, vilket jag bedömer att man gjort.

Jag tycker det är ett bra beslut och för mig personligen blir det nya Norra Älvsborg en valkrets där jag tillbringat nästan 50 år av mitt liv. Här föddes jag, lärde mig gå, gick i skolan, gjorde lumpen,gifte mig, såg mina barn växa upp och här har jag nästan hela min släkt.

Idag har jag varit med om ett historisk beslut..då kan man väl få vara nöjd

Lämna ett svar