Släkten är bäst

Har under den senaste veckan besökt ett antal gazelföretag. Det är företag som växer både ekonomiskt som med antalet anställda. Det är i dessa företag som de nya jobben skapas. Jag ville lyssna på deras historia. Ett kuriosa är att de två senaste företagen jag har besökt ägs av sysslingar till mig, som jag aldrig träffat eller knappt vetat om.

Båda företagen har vuxit långsamt, alltid haft pengar i kassakistan och därför kunnat hålla ut i ekonomskt tuffa tider. Ett annat kännetecken är att ägarna lever för sitt företag.

En tydlig synpunkt hade en av ägarna på LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Företaget sysslar med sanering och rivning och uppdragsgivaren är oftast en myndighet eller kommun. Han hävdade att det snart enbart är priset som är avgörande och att de mjuka värderna, som kvalité, pålitlighet m.m. helt försvunnit som avgörande urvalkriterier.

Skälet till det är ett antal domstolsutslag och även en hård granskning av media. En granskning som även har haft en annan baksida. De beslutande tjänstemännen lägger ned så mycket tid på att inte göra fel och då är priset mer objektivt som utslagsgivande faktor. Alltså risken för kritik och ev löpa gatlopp blir mindre.

Företagaren var väldigt tydlig med att grundtanken med LOU, att få ut så mycket som möjligt av skattemedel, är en god tanke men den håller lite på att urholkas. När kvalité och pålitliga parterns, som urvalskriterier  marginaliseras riskera produkten att bli sämre. När sedan tjänstemännen lägger orimligt med tid på att inte göra fel istället för att göra ett bra arbete väcks ytterligare frågetecken.

Tror att detta inlägg från en som vet bör lända till eftertanke…inte minst när det är släkten som talar.

Lämna ett svar