En ny tid tar vid

För ett par år sedan ingick jag i en statlig utredning under ordförandeskap av Mikaela Valtersson (mp). Vårt uppdrag var att belysa vinsterna av att människor rör sig över gränserna och lägga förslag för att undanröja hinder för detta. Definitionen på cirkulär migration är en människa som rör sig minst två gånger över en gräns. Detta får oftast till följd att personen får nya erfarenheter, breddar sin kompetens och förbättrar sina levandsvillkor. Landet personen flyttar till får ett tillskott av erfarenhet och kompetens. En sak som man inte alltid tänker på är att det oftast skickas pengar till det land personen kommer ifrån. Storleken på beloppet som går till dessa länder är tre gånger det internationella biståndet. Alltså en stor överföring av pengar från rika till fattiga länder

Idag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss på en del av de förslag vi la.

Två grupper som är viktiga i detta sammanhang är doktorander och internationella studenter. Nu föreslås att doktoranternas tjänstgöring skall likställas med arbetskraftsinvandrare, vilket innebär att de snabbare ges möjlighet att kunna stanna kvar i Sverige. För internationella studenter öppnas nu möjligheten att bli kvar ett antal månader efter slutförd examen för att kunna söka jobb, vilket inte är möjligt med dagens lagstiftning.

Förslaget ger också en ökad flexibilitet för arbetskraftsinvandrare och som under ett par års tid lämnat Sverige för att sedan kunna komma tillbaka utan att behöva  börja om från början. Även möjligheten att återfå sitt svenska medborgarskap underlättas. Ibland när en invandrad person återvänder till sitt hemland måste denne avsäga sig de svenska medborgarskapet eftersom alla hemländer inte accepterar dubbel medborgarskap.

Alla dessa förslag är till för att underlätta rörlighet över gränser. Rörlighet över gränser har också fördelen att de gynnar handel mellan länderna. Det är viktigt inte minst för lite exportberoende land som Sverige.

Sverige fortsätter att förbereda sig för den nya tid som redan har tagit sin början.

Lämna ett svar