Syrien…vår sak

Ännu en intensiv dag är snart över..over there. Dagen började med en rapport om den humanitära situationen i Syren.  På podiet satt hela FN:s samlade kompetens på det området med generalsekreterare Ban Ki-Moon i spetsen.

Människor från Syrien är nu den största nationella flyktinggruppen i världen. De flesta, som lämnat landet, har naturligtvis flytt till grannländerna. Hela region är mycket hårt pressad men värst är det i Libanon som är på väg att brytas sönder som nation. Vad händer om samma sak drabbar Turkiet, Jordanien, Irak och Egypten? FN är mycket oroade för en kolaps i regionen och också vad svallvågorna av något sådant skulle kunna orsak närliggande områden. EU är ett av dem.

När man talar om flyktingar blir det lätt en grå massa, men denna massa består bl.a. av 1,2 miljoner barn. Barn som skulle kunna varit dina eller mina. Barn har dödats, separerats från sina föräldrar,  utnyttjas sexuellt, används som mänskliga sköldar , saknar sjukvård och skolan. Barn som riskerar att förlora hela sin framtid.

Sjukvården i Syrien har kollapsat beroende på att sjukvårdspersonal har dödat och 5o% av alla sjukhus har skadats. Sjukhusen i Syrien är nu ett stället att dö på inte få vård på.  Sjukdomar sprids bl.a. polio för att barn har inte kunnat vaccineras på ett par år.

I kriget har över 100.000 dödats och 600.000 skadats och behovet av humanitär hjälp är mycket stor. Problemet är att det är svårt att ge humanitär hjälp när det skjuts på allt och alla. Femtio hjälparbetare har dödats varav femton var FN personal.

En dellösning är kvotflykting systemet. Det innebär att länder åtar sig att ta emot visst antal flyktingar som FN via UNHCR plockar ut. Sverige är det land i Europa som tar emot mest kvotflyktingar, nästan 1.900/ år. Skulle EU:s alla medlemsländer, i förhållande till sin folkmängd, ta emot lika många som Sverige skulle EU kunna ta emot 100.000 flyktingar .

2013 tog Sverige emot 22.000 från Syrien samtidigt som Syriens grannländer tog emot 2,5 miljoner. När man ser dessa siffror  och det oerhört stora lidandet som spelas upp framför våra ögon måste man vara Sverigedemokrat för att säga NEJ.

Lämna ett svar