Våldtagna och på flykt

En lång dag med jetleg som följeslagare går mot sitt slut. Sitter på 39 våningen och tittar ut över The Big Apel där solen nu långsamt håller på att ge vika för mörkret. Min första dag i FN har varit fylld med blandade känslor. Allt ifrån hur vi människor kan vara mot varandra till en högaktning för de många människor i FN -systemet som försöker lindra mycket av den onska som finns.

Mr Tonderai Chikuhwa som gör allt för att motarbeta sexuellt våld i väpnade konflikter. Han berättar hur två miljoner kvinnor blivit våldtagna under förra året och när eventuellt gärningsmannen konfronteras  kan denne säga ” men vi dödade dem inte”..med en lite barmhärtig ton i rösten. Det är oftast väldigt riksfritt att våldta eftersom risken att bli lagförd är liten. Här bygger FN upp kompentens hos polis, åklagare och domare i de olika länderna för att få en effektivare brottsbekämpning. Få den politiska ledningen att sätta upp bekämpandet av sexuellt våld på dagordningen men också att ta hand om alla dessa utsatta kvinnor. Låt oss inte luras att tro att sexuellt våld är sexuellt eller kulturellt betingat…NEJ DET ÄR OCH FÖRBLIR ETT BROTT och brott skall bekämpas.

Vi fick också en lägesrapport från katastrofen i Syrien. Ett krig som pågått i snart tre år. Där ungefär hälften av Syriens befolkning är på flykt. Totalt är det nästan 10 miljoner som tvingats fly, 2,5 miljoner i närområdet och nästan 7 miljoner är internflyktingar. Våldet sker urskiljningslöst..kvinnor och barn inte undantagna. De är alla i akut behov av hjälp i form av mat, vatten och sjukvård. Detta samtidigt som FN:s medlingsförsök står helt stilla. Det blockeras av ett maktspel med många intressen inblandade samtidigt som människor dör.

FN kanske inte är den mest effektiv organisationen men den gör skillnad….skillnad mellan liv och död eller att slippa bli våldtagen gång på gång av flera män. När jag låter blicken svepa över Manhattans siluett lyfter jag vördsamt på hatten åt alla de som gör insatser i FN:s regi

 

Lämna ett svar