Dubbelstöten och krona för krona

Igår besökte jag och några riksdagskollegor  VISITA, intresseorganisation för besöksnäringen. De är oroliga, mycket oroliga för  att socialdemokraterna skall komma till makten och infria sina vallöftern om återställning både av restaurangmomsen och nedssättningen av arbetsgivaravgifter för unga. Alliansen införde dessa skattelättnader för att underlätta för unga och nyanlända att få jobb. Inte sällan sitt första jobb. Reformerna har varit framgångsrika. Det har skapats 10.000 nya jobb, sänkt restaurangpriserna med 3,8% och höjt näringens omsättning med 7,2%. Varför vill socialdemokraterna ta bort dessa två skattelättnader? Jo man vill istället lägga pengar på bidrag till människor som inte jobbar..känns igen. Skiljelinjen blir tydlig..Alliansen prioriterar jobb och socialdemokratin bidrag. VISITA kallar resultatet av socialdemokraternas förslag för ” dubbelstöten”, vilket är ett passande namn.

Vår eminente finansminister Anders Borg presenterade idag en prognos för den svenska ekonomins utveckling. Han såg ett skifte i ekonomin med en konjuktur som normaliseras, med högre tillväxt, stabil sysselsättningsökning och minskad arbetslöshet de närmaste åren. Eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi är det viktigt att finanspolitiken nu går in i en ny fas, där fokus flyttar från krisårens åtgärder för att stötta ekonomin-med långsiktigt riktiga skattesänkningar och utgiftsökningar-till att återgå till överskott i offentliga finanser. Lite mer folkligt uttryck ”den kloke sparar i ladorna när det är goda skördar för att ha vid missväxt”

Finansminister ser dock fortsatta behov av reformer för att stärka arbetskraften genom utbildningssatningar. Men de måste finansieras krona för krona. För att skapa ett utrymme förslås sänkt avdrag på privat pensionssparande, högre studielån och lägre studiebidrag, skattehöjningar på lätta fordon och även tobak,vin och sprit.

Det kommer nog bli en hel del diskussioner om högre studielån och lägre studiebidragen, Vi skall då vara medvetna om att Sverige har ett av världens mest generösa studiefinasieringssystem och att de föreslagna förändringarna ökar studenternas sammanlagda inkomster. Studiemedeln har sedan 2006 gått upp med 3000 kronor.

Alla dessa förslag har ett gemensamt .. möjliggöra fortsatt satsning på utbildning…..en garanti för fortsatt tillväxt. Utan tillväxt ingen välfärd.

 

 

Lämna ett svar