Bygg bort..bostadbrist och fördomar

Jag tror att även du fått till dig ” Det kommer alldeles för många invandrare till Sverige. Vi klar inte av att ta emot dem..våra ungdomar kan inte få en lägenhet och flytta hemifrån”.

Det är inte ovanligt att många lägger skulden på nyanlända. De är främmande och lätta att avskilja. På många områden, även detta, siktar man fel.

Det första jag vill invända är att väldigt många nyanlända placeras i kommuner som har många lägenheter som står tomma….alltså perfekt.

Tittar vi på kommuner i t.e.x. storstadsområderna är det en stor bostadsbrist. Detta är ett stort problem, men det är fortfarande inte de nyanländas fel. Fel är att det tar alldeles för lång tid från idé till att nyckeln kan sättas i dörrlåset. Varje enskilt bestämmelse i planprocessen är säker bra och har en god tanke, men när man staplar alla på varandra blir det nästan stopp i byggandet.

Därför är dagens regeringsbeslut om förenklingar i planprocessen mycket bra och välkomnande. Alliansregeringen är den första regeringen på årtionden som föreslår förenklingar. Så rikta udden för kritiken mot bostadsbristen på planprocessen och inte de nyanlända.

Lämna ett svar