En snackis..Europarådets ödes timme närmar sig

Den stora snackis här är vem som skall väljas till Europarådets nya generalsekreterare. Tre kandidater är anmälda. Torbjörn Jaugland tidigare norsk statsminister och nuvarande generalsekreterare. Sabina Leutheusser- Schnarrenberiger tidigare minister i den tyska regeringen. Slutligen Jean-Claude Mignon fransk parlamentariker och tills nyligen president i Europarådet.

Valet går till så att de olika medlemsländerna kan anmäla en kandidat, som sedan skall godkännas av ministerkommittén. Ministerkommittén består av medlemsländernas utrikesministrar. Grundkriterierna har hitills varit att man skall ha en bakgrund som regeringschef eller minister. Ministerkommittén kan godkänna mer än en och sedan väljer den parlamentariska församlingen i Europarådet generalsekreterare. Mandatperioden är på fem år och valet sker på sessionen i juni.

Valet är viktigt för att Europarådet är inne i en väldigt stor omdaning. Medlemsländerna, framför allt de västliga, har mycket tydligt sagt att den tidigare okontrollerade kostnadsökningen av organisationen måste brytas. Uppdraget till den nuvarade generalsekreteraren var tydligt..fixa det. Han har faktiskt börjat vända skutan. Skulle den nye generalsekreteren inte var tillräckligt vuxen den uppgiften skulle det kunna bli början tilll slutet för Europarådet.

Två av kandidaterna är vuxna den uppgiften men enligt min bedömning är inte Mignon det. Vi har sett honom på nära håll som president i Europarådet och denne man är otydlig och lite av en vindflöjel. Han uppfyller heller inte de uppsatta kriterierna, men vad bryr sig väl Frankrike om det. Frankrike, med president Holland, har andra och mycket större problem att hantera.  Frankrike är ett stort land med många allierade så risken att vi sitter med en icke kapabel generalsekreterare kan inte uteslutas.

Att så allvarligt försvaga Europarådets ledning skulle påtagligt försvaga skyddet mot de mänskliga rättigheterna. Det får bara inte ske

Lämna ett svar