(S) krigsförklaring mot våra ungdomar

De rödgröna icke-regeringsalternativet förklarar krig genemot våra unga när de lägger sina budgetmotioner. Våra unga har det tufft nog att ta sig in på arbetsmarknaden. Det behöver inte krigsförklaringar utan stöd och hjälp

De rödgröna har inte kunnat samsas i en motion utan lägger var sin, men där spannet i skattehöjningar är mellan 25 och 70 miljarder. Beräkningar visar att de leder till mellan 70.000 och 140.000 färre jobb. Detta drabbar naturligtvis våra ungdomar mest. Det blir helt enkelt dyrare att anställa unga. Vem kan ens tänka tanken att det skulle underlätta deras möjlighet att få jobb

 

Vi i alliansen vill istället göra det billigare att anställa unga, naturligtvis med bibehållen lön. För en person under 23 år, som tjänar 18.000 kronor, kommer arbetsgivare bara att behöva betala 1.800 kronor i månaden i socialavgifter. Får socialdemokraterna bestämma blir det nästan 4.000 kronor dyrare. Vilken väg tror du är bäst?

Lämna ett svar