Slaget om verkligheten

Den politiska oppositionen svartmålar Sverige och alliansregeringen. Naturligtvis oppositionens rätt att göra det, men om det blir en sanning, blir förutsättningarna för väljarna att göra rationella val nästa år mindre goda.

Oppositionen skriker sig röd om att välfärden demonteras för att skatten sänks men faktum är att sedan 2006 har det tillförts 60 miljarder kronor eller 11%. Dessa siffror är i fasta priser sådeles justerat för inflation. Sjukvårdens del av BNP har under alliansregreinges tid ökat från 8% till 9,5%Detta är verkligheten.

Antalet vårdplatser har minskat basunerar oppositionen ut. Under tiden från 1999 till 2006 minskade antalet vårdplatser med 6.403 st eller 20%. Vi hade då en socialdemokratisk regering. Från 2006 till 2012 har antalet vårdplatser minskat med 786 st eller 3%. Detta är verkligheten.

Det är helt nödvändigt att vi envetet och vid varje tillfälle bemöter den opposition som håller på att måla den röda verkligheten. Lyckas vi inte med det riskerar vi att förlora makten. Men om vi vinner slaget om verkligheten är jag övertygad om att vi får fortsatt styra detta land

Lämna ett svar