Startskottet har gått

Budget för 2014 är presenterad. Det blir starskottet för valet nästa är. Det är i ett Europeisk perspektiv en budget som sticker ut. Runt om oss läggs budgetförslag som innebär nedskärningar och skattehöjningar…alltså mindre för mer. Sverige har en stark offentlig ekonomi som innebär att vi faktiskt har möjlighet att satsa, inte jättemycket men ändå satsa.

Många glömmer av att om vill man ha en bra sjukvård, skola och äldre omsorg, om man vill  säkra pensionerna, om man vill ha råd bygga vägar..kort sagt bygga det samhället som nästan alla ställer upp på. DÅ MÅSTE DET FINNAS NÅGOT ATT FÖRDELA OCH DET ÄR JOBBEN SOM SKAPAR RESURSERNA.

Eftersom jobben är centrala är det nödvändigt att det skall löna sig att arbete. Både för den som redan har jobb men också för den som är på väg in i jobb. Sverige är ett exportberoende land och den svaga internationella konjukturen slår mot vår exportindustri. Det är skälet till att arbetslösheten fortfarande är för hög. Vad kan vi då i Sverige göra åt det? Vi kan stimulera den inhemska konsumtionen. Det gör man genom att ge människor mer pengar kvar i plånboken. Därför föreslår Alliansregeringen sänkt skatt för de som jobbar och de som är pensionärer.

Men budgeten blickar också längre framåt än 2014. För att långsiktigt säkra kompetens och kunskap satsar vi på skolan. Förutom alla de nödvändiga förändringar som redan gjorts, möjliggör vi för mer mattematikundervisning och fortsatt satsning på skolans motor, lärarna. De skall ges möjlighet till mer kompetensutveckling och nya karriärvägar.

Vi moderater, som en del i en Alliansregering, vill också under resan mot fler jobb och långsiktig utveckling ha ett sammanhållet samhället. Budgeten innehåller därför också satsning på de som har de minsta marginalerna. Därför föreslår vi en höjning av beloppet för pensionärerna att kunna få bostadstillägg. Vi föreslår också en höjning av barnbidraget och för de barn som lever i familjer med små marginaler införs också en fritidspeng för att möjliggöra medverkan i fritisaktiviter. Ingen barn skall behöva säga jag vill inte, för att man inte har råd

Jag tror på denna budget och vill med all kraft se till att vi Sverige skall gå en ljusnade framtid till mötes. I höst börjar uttagningen av det nya laget för nästa mandatperiod. Ett lag som jag vill ingå i. Men jag säger lag, vilket inte nog kan poängteras i dessa nomineringstider. Hur mer vi samarbetar desstå mer finns det efter valdagen att dela på. Därför är det viktigt att vi är rädda om varandra även om nominering innebär uttagning.

 

Lämna ett svar