Sista veckan innan avpolitiseringen

Och så var det dags för årets tredje session i Europarådet. Strasbourg påminner vädermässigt om svensk sommar..lite grått, en glimt av solen, cirka 20 grader och då och då ett stänk från ovan. Man känner sig med andra ord hemma.

Veckans hetast ämne kommer att vara frågan om att återuppta övervakningen om mänskliga rättigheter i Ungern. Vi har sett hur det regerande partiet, vårt systerparti, använt ändringar av konstitutionen för att stärka sin makt. Inga stora steg, men många bäckar små kan bli en hel å. De har varit inne lite och tassat på yttrandefriheten, domartillsättning m.m. Det är svårt att bedöma om en återupptagande av övervakningen skulle vara behövligt, men efter moget övervägande har vi moderater ändå funnit att så är fallet. Den svenska delegationen är enig, men vi är inte enig med vår partigrupp, EPP. Man kan nog lite uttrycka det moderata ställningstagandet, som att säga som det är…. det är vad vänner är till för.

Som ni säkert vet utser de olika kommittérna en rapportör till en fråga man vill borra lite djupare i. Jag hade vid förra sessionen min rapport om Frontex uppe för fastställanden. Denna vecka är en av rapport ”Equal acces to health care” som skall fastställa och denna rapport har jag fått till uppgift att ha en synpunkt på, opionen. Mina synpunkter skall först fastställas i kommittén och sedan i plenum. Vi får se hur det går..kan meddela att mina synpunkter är av mindre karaktär

Imorgon skall jag också intervjuas av intern teve. Jag är ordförande i en sub-kommitté till Migrationskommittén som fått till uppgift att ta fram guidelines för parlamentariker som skall besöka förvar för migranter. Få dem att vara observanta på viktiga saker och ställa relevanta frågor m.m. Det är dessa guidlines som intervjun skall kretsa runt.

Det är som denna vecka kommer att te sig åtminstone från måndagens horistont. Sen när jag kommer hem tänkte jag avpolitisera mig några veckor och ladda batterierna

Lämna ett svar