Partiledardebatten

Idag har vi haft partiledardebatt i riksdagen. Som vanligt är det många siffror och statistikuppgifter som flyger runt. Oppositionen försöker skapa bilden av att allt är fel i Sverige och att det beror på en handfallen regering som satsat på fel åtgärder. Så låt oss titta på vad oppositionen tycker är ett gigantiskt misslyckande

Det är lite på sin plats att faktiskt förstå i vilken turbulent värld vi lever i. Finanskrisen har inte lämnat något land oberört. Runt om i Europa går företag och banker i konkurs. Arbetslösheten närmar sig 12 procent i euroområdet. Sverige har också drabbats, men trots krisen har sysselsättningen ökat med 200.00 personer sedan 2006. Hushållens ekonomi har förbättrats och människor har fått mer pengar kvar i plånboken. Exempelvis har en sjuksköterska fått i genomsnitt knappt 2000 kronor mer pengar i plånboken efter skatt, tack vare jobbskatteavdraget.

Trots finanskrisen 2008 och den efterföljande lågkonjukturen har hushållens ekonomi utvecklats gynsamt sedan regeringens tillträde 2006. Mellan 2006 och 2011 ökade den ekonomiska standarden med i snitt 2,8 procent per år. Jämfört med de flesta andra länder har Sverige en mycket jämn inkomstfördelning. Detta blir ännu tydligare om man omfattar offentligt finasierade välfärdstjänster ( vård, skola och omsorg) Men inkomstskillnaderna har ökat gradvis sedan början av 1990-talet.

Arbetslösheten 15-74 år är 8,7 procent, men långtidsarbetslösheten i Sverige hör till de lägsta i EU. Även långtidsarbetslösheten för unga (15-24) är bland de lägsta i EU. Tittar man lite djupare på ungdomsarbetslöheten och ser på de ungdomar som varken har arbete eller studerar var siffran 9,3 procent 2006 och är nu nere i 7,8 procent 2012.

Det går förhållandevis bra för Sverige med hänsyn till den turbulens vi har i omvärlden. Det beror på en klokt förd politik och ett vårdande av de offentliga finanserna.

Man kan undra hur det hade sett ut om bidragen hade höjts på bekostnad av mer skatt på arbete. Fundera på vilket alternativet till Alliansregeringen är?

Lämna ett svar