Sängkamraternas land

Får jag sticka ut hakan och förundrat titta på hur vissa partier skapar en bild och hur okritiskt media granskar den. Här ser man hur farligt ett långt socialistiskt maktinnehav är..eller för den delen vilket maktinnehav som helst. Makten och media går i säng med varandra och även om de nu efter 8 år tittar lite snett på varandra har inte media lyckats frigöra sig helt och ta den roll de alltid hävdar att de har. Kritistiskt granskande.

Vårpropositionen lades i måndags. En proposition som innehåller satsningar och som möjliggörs  av starka offentliga finanser. Satsningarna innehåller bl.a. 7.000 fler platser på komvux 2013 och lika många 2014, ökade platser med 1.400 på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningarn 2013 och 2014 och under innevarande år 700 miljoner mer på drift och underhåll på järnväg.

Samtidigt kan den politisk opposition ogenerat utmåla Sverige som ett land med massarbetslöshet och kraftiga nedskärningar i välvärdssystemen. Media är som ett eko av den politiska oppositionen istället för att objektivt granska båda.

När oppositionen säger att Sverige är ett eländigt land att leva i varför får man då inte frågan om varför den svenska offentliga ekonomin, som är topp i Europa, kan beskrivas så? Nej den frågan ställs inte även om samma media kan ha repotage om hur eländigt många andra länder i Europa har det.

Hur kan media stämma in i sången om pensionärernas elände. Förvisso påverkas pensionssystemet av antal arbetade timmar och utveckling är ingen topp tio, men under de senaste åren har deras skatt sänkts. Under socialdemokratins senaste 12 år vid makten sänktes inte skatt någon gång. Varför ställs inte den frågan?

Visst har vi en alldeles för hög arbetslöshet men sysselsättningen är 200.000 fler än 2006.  Då var det högkonjuntur och socialdemokratisk regering. Borde inte socialdemokraterna ändå krävas på en liten förklaring?

Oppositionen kan också, utifrån att statistiken visar på att 24 procent av våra unga är arbetssökanden, hävda massarbetslöshet för unga. Hälften av dessa är heltidsstuderande som söker extraknäck. Arbetslösheten är ändå oacceptabelt hög men en stor förklaring till det är stora brister i utbildningsväsendet och höga trösklar in på arbetsmarknaden, bl.a. på grund av LAS. Båda dessa företeelser har socialdemokratiskt signum. Tror ni att de får stå tillsvar för det???

Oppositionen vill höja skatterna mellan 30-90 miljarder. Även om det finns en utbredd uppfattning att skattehöjningar betalas av alla andra borde ändå media ställa frågan till  oppositionen om man tror att gemene man mäktar med ett sådant skatteok. Nej naturligtvis ställs inte heller denna fråga.

Ja jag vet att jag har tagit ut svängar något men det måste vara ett under av bekvämlighet att vara socialdemokratisk politiker åtminstone i realtionen till sängkamraten Media.

 

Lämna ett svar