Jag tolkar det som det är försvaret som har yttersta ansvaret för tolkarna

Det pågår sedan en tid en het debatt om vem som har ansvaret för de tolkar som arbetar för det svenska försvaret efter att våra trupper har dragit sig tillbaka från Afganistan. Dessa tolkar riskerar att utsättas för våld eller till och med bli dödade eftersom talibanerna tycker att de är förrädare.

ÖB har uttryckt att de borde få asyl. Det tycker inte jag, om man med det menar att asyl skall ges utan prövning och i grupp.

Vår utlänningslag säger att alla som knackar på vår dörr och begär asyl skall få sin sak prövad. Prövningen är individuell och den sökande har också möjlighet att överklaga till Migrationsdomstolen i fall han eller hon inte är nöjd med Migrationsverkets beslut. Så har det varit sedan den 31 mars 2006 och detta har visat sig markant öka rättssäkerheten. Börjar man skapa särlösningar för olika grupper är vi snart ute på tunn is…igen. Naturligtvis har en tolk som knackar på vår dörr en absolut rätt att individuellt få sin sak prövad.

Jag ifrågasätter inte hotbilden, men tycker att här måste Försvaret ta sitt arbetsgivansvar med att anställa dem i Försvaret . Då kan de med stöd av  lagen om arbetskraftsinvandring  kunna komma till Sverige. Under förutsättning att de vill det. Kan inte förstå varför Försvaret inte tar det ansvaret.

Lämna ett svar