Vems är felet… de som bryter mot svensk lag eller de som upprätthåller den?

Jag kommer fortfarande ihåg när jag på mina resor i Europa såg den ena gränsstationer efter den andra försvinna. Visste kändes det lite konstigt i början men den nya och friare rörligheten inom Schengenområdet blev snart självklar. Fri rörlighet och den möjlighet det ger är en av de grundläggande skälen till Europasamarbetet. När den kontroll som gränsstationerna utförde togs bort ersattes den med inre utlänningskontroll. Detta var naturligtvis nödvändigt när man har en reglerad och kontrollerad invandring. Denna kontroll som utförs av polisen skall naturligtvis utföras enligt de regler och föreskrifter som gäller.

Sverige har en generös och human migrationspolitik, som vi skall slå vakt om. Men skall man göra det är det viktigt att de människor som efter en rättsäker prövning fått nej också lämnar landet. Annars är det ingen skillnad på ett JA eller ett NEJ. Om det inte är någon skillnad kan vi lika gärna slopa hela prövningen och gå från reglerade invandring till fri invandring. Detta är den absolut övervägande majoriteten av svenska folket inte beredda att göra.

48 % av de som fått nej lämnar landet frivilligt. Precis som lagen föreskriver. De som inte frivilligt lämnar landet riskerar naturligtvis som en yttersta åtgärd avvisats med tvång. Denna grupp har naturligtvis inte något intresse att ge sig till känna för myndigheterna och det är här den inre utlänningskontrollen fyller sin funktion.

Under flera år har det funnits brister i samarbetet mellan de myndigheter som är inblandade i avvisningsförfarandet Migrationsverket, Kriminalvårdens transporttjänst och Polisen. För att effektivisera detta samarbete skapades ett projekt som fick namnet REVA. REVA är alltså ett samarbetsprojekt.

Den debatt som nu förs blandar man ihop REVA och inre utlänningskontroll och målar ut polisen som boven i dramat. Det ställs krav på att polisen skall upphöra med den inre utlänningskontrollen. Om så skulle bli verklighet skulle vi i realiteten bakvägen införa fri invandring och med öppna ögon förvisa många människor till ett liv helt i händerna på skrupelfria människor. Med risk för att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare,  tvingas att begå brott eller till prostitution för att kunna försörja sig.

Det är nödvändigt för både trovärdigheten i prövningssystemet, som för att kunna upprätthålla den reglerade invandringen att de inblandade myndigheterna arbetar effektivt tillsammans och att de som inte har tillstånd att vara i vårt land också lämnar landet.

Låt mig avslutningsvis reflektera över det faktum att många tillvitar polisen allt fel och glömmer att de, som inte lämnat landet trots avslag och då bryter mot svensk lag, står helt utan skuld.

 

Lämna ett svar