Det ekar 70-tal i oppositionens korridorer

I DN idag dan före dan lättar socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven sitt hjärta om bl.a. arbetskraftsinvandring. Han ondgör sig över att alliansregeringen och miljöpartiet öppnat upp för en mer liberal arbetskraftsinvandring. Han är oroligt för sverigedemokraternas framgångar och menar att en mer liberal arbetskraftsinvandring inte ” underlättar” kampen mot främlingsfientliga krafter.

Sjuttiotals ekot är slående. Då gick den dåvarande socialdemokratiska regeringen och facket samman och ströp alla möjligheter att komma till Sverige förutom som flykting. Det är en isolationistisk politik som tyvärr är mycket framträdande hos oppositionspartierna.

Stänga in sig, bygga murar och allt ont kommer utifrån är kända begrepp när lösningar i tuffa tider skall presenteras. Ibland lätt att sälja in till väljarna, men helt fel. Verkligheten är en annan.

Sveriges välfärd bygger på öppenhet. Vi är ett litet land som mår bra av öppna gränser. Där människor och varor så lätt som möjligt kan röra sig över gränserna. Det var så vi byggde detta land inte minst under 50- och 60-talet. Migrationen har historiskt skapat den tillväxt världen sett.

Handel, olika erfarenheter och idéer som möts är tillväxtens drivkraft. Den nya mer liberala arbetskraftsinvandringen skapar möjligheter att fylla på där det råder brist på arbetskraft och möta de demografiska utmaningarna. Det skall naturligtvis ske med tydliga krav på löner och övriga anställningsvillkor. Missbruka skall som alltid motverkas.

Alliansregeringen och miljöpartiet har valt att inom ramen för en reglerad invandring underlätta att komma till Sverige för att arbeta

Det inte bara ekar i de socialdemokratiska korridorerna, det lukta också unket.

 

 

Lämna ett svar