Tankar om arbetsmarknaden under sjukförsäkringsdebatten

  • Jag då har vi precis satt oss i kammaren för att debattera sjukförsäkringen, pensioner och familjepolitik. Vi tror vi blir sittande här i ungefär 6 timmar. Oppositionen öser galla över alliansregeringen och saknar all form av historiskt minne. Minnet av en sjukförsäkring, där människor gömdes och glömdes. Den enda hjälpen var ett utbetalningskort i månaden. Som mest var det över en halv miljon som antingen var långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Detta har alliansregeringen ändrat på och nu hjälps människor tillbaka till arbete. Detta stör sig bidragspartierna på.
  • Igår på vår riksdagsgrupp hade vi besök av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. En minister som har ansvar för ett annat politiskt hett område. Sedan alliansregeringen tog över 2006 har sysselsättningen ökat med 213 000 människor och utanförskapet har minskat med 227 00 människor.
  • När detta är sagt återstår det många utmaningar med att ge än fler möjlighet att ha ett arbete att gå till. Idag är det en oerhörd ekonomiskt turbulent situation i Europa och världen. Detta påverkar naturligtivis ett lite öppet och exportberoende land. Vi har dock den stora fördelen av att ha ordning och reda i de offentliga finanserna. Vi har nu en arbetslöshet runt 8% och det kan jämföras med snittet i EU-s medlemsländer på drygt 10%.
  • När man borrar lite mer i statistiken framträder två grupper som har extra motigt och det är  unga och nyanlända Arbetslösheten för dessa grupper är 25 % respektive 16%. Vad som är värt att notera är att i gruppen unga är drygt 10% heltidsstuderande.
  • För att fortsatt hårt arbeta för att minska arbetslöheten måste tidigare beslutade reformer ligga fast. Reformer som jobbskatteavdrag, reformeringen av Arbetsförmedlingen, nystarts- och instegsjobben och sänkt arbetsgivaravgift för unga under 26 år.
  • De stora framtida utmaningarna blir att höja kvalitén i utbildning, minska gapet mellan utbildning och jobb, utveckla lärlingsutbildning, fler praktikplatser och en bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Lämna ett svar