Jag debatterar vargfrågan med MP i TTELA

En trovärdig rovdjurspolitik kräver åtgärder som ökar acceptansen för rovdjuren och stärker förtroendet för rovdjurspolitiken. Jag vill ha friska och levande vargar i de svenska skogarna, både nu och i framtiden.

Vi ser att i de glesbygdslän och de landbygdsområden som framför allt är berörda av vargarna i Sverige har motståndet bara ökat. Människor har insett att de inte blivit lyssnade på, att de har blivit överkörda.

Miljöpartiet vill fortsätta köra över de människor som lever i landsbygdsområden. Precis som höjda bensin- och diselpriser, chockhöjning av bensinskatten, återinförandet av handelsgödselskatten, avgiftsbeläggning av skogsbruket och kravet om en kilometerskatt på lastbilstransporter, slår MP:s vargpolitik hårt mot det Sverige som finns utanför Stockholms tullar.

Den rätta vägen, om vi ska ha människor med oss, är att visa att vi respekterar människor som tidigare inte har blivit hörda. Vi tänker inte bara köra över människor runt om i landsbygdsområdena. Det är inte i Stockholm eller Bryssel som jakt- och rovdjursbesluten ska fattas utan i närheten av de människor som är berörda. Vi gör det som är nödvändigt för att bevara vargstammen och samtidigt lyssna på människorna.

Vi står från moderaterna och alliansen upp både för de människor som lever med rovdjuren och för rovdjuren. Jag tycker att alliansregeringen har hittat en gyllene medelväg mellan de två oförenliga ståndpunkter som har präglat mycket av den diskussion som har varit.

Vi har inriktningen att flytta beslut närmare människorna, få en friskare vargstam i Sverige och samtidigt öka acceptansen, bland annat genom att fortsätta att ha inriktning på licensjakt men alltid kontrollerad och alltid utifrån att vargstammen ska fortsätta att utvecklas mot en gynnsam bevarandestatus.

Mikael Cederbratt (M)

Riksdagsledamot Norra Älvsborg

Lämna ett svar