Busarna måste jubla

Just nu diskuteras polisen effektivitet.  Man kan konstatera att den borde ökat betydligt mer än vad den gjort inte minst pågrund av att det finns 3000 fler poliser idag än när Alliansregeringen tillträdde 2006. Det finns säkert många skäl den uteblivna effektiviteten, men jag tycker att man åtminstone skall reflektera över hur uppföljningen görs. Vi vet att det man följer upp alltid styr en verksamhet.

Den samlade oppositionen har nu, efter många veck i pannan,  enats kring ett förslag som skulle effektivisera polisen….. fler civilanställda. En inte helt fel tanke, men även goda tankar måste finansieras. Det kan vara bra att veta att antalet civilanställda idag är fler än det var 2006. Oppositionens förslag skulle enligt Rikspolisstyrelsen beräkningar kosta 300 miljoner och för detta har man avsatt 30 miljoner. Det saknas med andra ord 270 miljoner som i praktiken innebär att antalet poliser måste minskas eller att lokalkostnaderna reduceras. Med andra ord färre poliser i yttre tjänst och färre antal polisstationen.

Det känns som det är viktigare för oppositionen att bekämpa Alliansregeringen än kriminaliteten.

Lämna ett svar