Hela Vänersborg på väg mot arbete

De senaste dagarna har det efter rapportering i Ekot blommat upp en diskussion om sjukförsäkringen. Lite enkelt har debatten gått ut på: Vad hände med dem som förbrukat alla sina sjukdagar (914 dagar)

Sedan 2010 och till halvårsskiftet i år har 65 000 lämnat sjukförsäkringen och 55 000 av dessa har gått till Arbetsförmedlingens Arbetslivsintroduktion. Av dem som gått till Arbetsförmedlingen är efter sex månader 57%  i arbete, arbetssökanden, i arbetsmarknadsprogram eller studerar.

Man kan exercera med siffror och statistik men bakom varje siffra finns en människa. Människor som tidigare gömdes och glömdes i långa sjukskrivningar och förtidspension. Nu får de istället hjälp att komma tillbaka. Man skall då veta att snitt sjukskrivningstiden för denna grupp var 11 års sjukskrivning. Bakom siffran 57% döljer sig lite över 30 000 människor, som nu i olika grad ändå är på väg tillbaka. Lägger man till de 10 000 som lämnade sjukförsäkringen men inte gick till Arbetsförmedlingen så kan man konstatera att ungefär lika många människor som bor i Vänersborg har fått en andra chans i livet. Ett sådant resultat och en sådan reform är jag beredd att försvara.

Lämna ett svar