Igår oavgjort mot Tyskland..idag vinst mot oppositionen

Partiledardebatten är precis avslutad. Alliansen har just lagt sin sjunde gemensamma budget..mot detta står fyra splittrade oppositionspartier.

Under Alliansregeringen har skattetrycket sjunkit från 48,3% till 44,2% samtidigt värnar Alliansen välfärd och sammanhållning. Den största ökningen inkomstskillnader i Sverige på senare tid skedde under tiden då (s), (v) och (mp) samarbetade. Nu vill Löfvén ta ledningen inom sitt parti och höja skatten mer än både vad Sahlin och Juholt försökte. Hur kan någon tro att en skattehöjning med 30 miljarder skapar fler jobb. Dessa skattehöjningar skall mestadels gå till bidrag. Det gör att skillnaden mellan att jobba eller inte minskas. Alliansregeringen har istället gått den motsatta vägen och infört jobbskatteavdag. Såväl Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen visar på att jobbskatteavdrag har tydliga jobbskapande effekter. Bedömningarna varierar mellan 70 000 till  120 000. Samtidigt har 75% av de som jobbar fått en ökad lön med över 1.500 kronor varje månad. I praktiken en extra månadslön per år.

Sverige är ett öppet och exportberoende land och då är det viktigt att säkra konkurrenskraften och att säkra att investeringar görs i Sverige. Sänkningen av bolagskatten blir då  ett medel för att säkra jobb. Inte minst i dessa turbulenta ekonomiska tider.

Sedan 2006 har sysselsättningen ökat med drygt 200 00 personer. Men arbetslösheten är fortfarande oacceptabelt hög inte minst för ungdomarna. Alliansregeringen har därför sänkt kostnaderna för att anställa ungdomar och satsning på kvalité i utbildning. Socialdemokraterna vill istället höja kostnaderna med 14 miljarder för att anställa unga.

Men även om många åtgärder måste inriktas mot dagens problem får man inte glömma framtiden. För att kunna göra det måste man ha möjligheten att göra det…alltså en ekonomi i balans. Det har Sverige tack vare alliansregeringens ansvarfulla ekonomiska politik. Därför satsar Alliansregeringen 4 miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. 2010 satsade endast tre länder en högre del av BNP på forskning och utveckling än Sverige.

Men ett bra framtida land behöver också ha en bra utbyggd och väl fungerande infrastruktur. Alliansregeringen gör historiska järnvägssatsningar men också en budget värd namnet för drift- och underhållsåtgärder.

Bilden av alternativen växer tydligt fram..en Alliansregering som kan styra vårt land, bra offentliga finanser, resurser för att minska påverkan av vår tids ekonomiska oro och samtidigt investera för framtiden. I bjär kontrast står ett icke regeringsfäiigt opposition och satsning på bidrag istället för jobb.

Om vi spelade oavgjort igår mot Tyskland vann vi idag mot oppositionen. Det viktigaste är dock att medborgarna vinner med Alliansregeringen

 

Lämna ett svar