Sydafrika ett fantastiskt land..även vi har att lära

I söndags landade jag åter på svensk mark efter en vecka i Sydafrika. Afrika är en kontinent många av oss vet väldigt lite om. Samtidigt troligen den kontinent som på ett par deceniers sikt kommer utvecklas stark. Detta var lite enkelt uttryckt skälet till att jag tillsammans med några riksdagskollegor åkte dit.

Sydafrika är ett land med 50 miljoner invånare och en ung demokrati som bara har 18 år på nacken. Vi träffade departement, migrationsorganisationer, skolor, myndigheter, parlamentet och många andra.

Sydarfika är ett land där klyftorna ökar. Arbetslösheten är 25% och av dessa är 75% unga. Många ungdomar hoppar av skolan och är sedan dömda till ett liv i arbetslöshet. Hopplösheten växer sig stark och i spåren av det en hög kriminalitet. Detta är nog den enskilt största utmaningen landet har. Det innebär också att landets behov av utbildad arbetskraft inte kan tillgodoses. Detta skall ses i ljuset av landets stora naturtillgångar, som man då inte kan förädla på ett optimalt ekonomiskt sätt.

Denna unga demokrati förtjänar att lyckas. Man tar allvarlig på demokratin. Så allvarligt att man konstruerat system för förankring av större ärenden. Där hela samhället involveras. Regering, fackliga organisationer, näringslivet m.m.. skall komma överens så att frågan får en stor samhällerlig acceptans. Fungerar inte perfekt och är långsamt, men visar respekt för demokratin. Vi gamla demokratier tar nog mycket för självklart och kan tycka att folkets viljeyttringar är störande inslag. Där har vi att lära av Sydafrika.

Sydafrika är ett oerhört vackert land med fantastiska människor. Nära till leende och skratt. En av de starkaste upplevelserna var när jag klev in i Nelson Mandelas cell på Robben Island. En cell på drygt 2 gånger 3 meter. Här tillbringande Mandela 18 år. Han som blev det fria Sydafrikas förste svarta president. För hans och hans landsmäns skulle hoppas jag av hela mitt hjärta att de lyckas.

Nu är det dags att släcka ned för idag, med vetskapen att Sverige hämtade upp ett 0-4 underläge till 4-4. Inget är möjligt varken för ett landslag eller ett land. Men nu måste vi få hem vår statsminister från landskampen i Berlin för imorgon är det partiledardebatt i kammarn.

Lämna ett svar