Låt dom trampa sig trötta

I politiken är det bildsättningen som är avgörande. Vilka är samhällsproblemen, utmaningarna och lösningarna. Den som vinner den kampen vinner opinionen och val. Historiskt har (s) varit mycket duktiga på det tillsammans med hela den röda adeln. Alltså partiet, facket, rödfärgade journalister och offentlig tjänstemän.

Därför är det viktigt att vi alla nu deltar i Operation Bildsättning.

Hur ser det nu ut och vad har alliansregeringen uppnått?  Igår presenterade regeringen sin sjunde budgetproposition. Budgetar som kantats av finansiell och ekonomisk kris. Banker, företag och framförallt stater har knäat och vi har nu en situation i vår omvärld med kraftiga nedskärningar och skattehöjning för den övervägande delen av europas folk.

Det är i denna värld som alliansregeringen föreslår reformer för 23 miljarder, alltså 23.000 miljoner. Reformer som är väl avvägda och framåtsyftande.

Från 2006 till 2013 har regeringen ökat medlen för intrastrukur från 29 miljarder till 45 miljarder, för forskning och innovation från 25 miljarder till 34 miljarder och för rättsväsendet från 29 miljarder till 35,5 miljarder. Samtidigt har vi 235. 000 fler människor sysselsatta idag än under högkonjukturen 2006. Antalet långtidsjukskrivna och förtidspensionerade har minskat. Samtidigt har skattetrycket sjunkit från 48,3% till 44,2%.  Alla utanför Sverige står bugande och avundsjuka inför den bedriften.

Men inte socialdemokraterna. Först var det Thomas Östros ” för lite för sent” och nu Magdalena Andersson ” för mycket för tidigt”. Och idag går nu Pagrotsky ut och ställer sig bakom jobbskatteavdragen och RUT- och ROT-avdragen. Samtidigt som han vill ha fortsatta skattesänkningarna för pensionärer och andra grupper.

Har du förstått den röda linjen…..nej, men du behöver inte vara orolig….för jag tror nämligen inte att (s) gör det heller. Det är mycket svårt att trovärdigt kritisera en väl avvägd och klok politik som alliansregeringen för och fört. Lagom i lagom takt. De vet helt enkelt inte vilken fot de skall stå på..den högra eller den vänstra.

Nu är det vår uppgift att låta dem stå där och trampande byta fot. Men då måste vi vinna bildsättningen. Det är en tuff uppgift som både du och jag har ett ansvar för.

 

 

Lämna ett svar