Sverigdemokraternas dolda agenda

I min roll som talesperson för moderaterna i migrationsfrågor är jag ofta ute och talar med människor i ämnet. Men det som nästan alltid inträffar är att vi mer diskuterar integrationsfrågor. Frågor som rent formellt ligger på arbetsmarknadsutskottet och integrationsminister Ullenhag.

När detta är sagt är det naturligt att dessa frågor diskuteras  samtidigt. Vi måste våga erkänna att integrationen historiskt är ett misslyckande. Men för att vi misslyckats med integrationen kan vi inte upphöra med vår humana flyktingpolitik.

När den socialdemokratiska regeringen i mitten av 70-talet med benäget bistånd av facket stoppade möjligheten att komma till Sverige för att arbeta, återstod bara asyldörren för de som ville komma hit. Vi behandlade de som kom som offer och på offer ställer man inga krav. Detta gjordes av välvilja men fick till följd att många fastnade i utanförskap. Lång ifrån arbetsmarknaden, inte sällan med låg utbildning och inga eller dåliga kunskaper i det svenska språket. Självkänslan och identiteten förlorades. Ur detta växer allt för ofta inget gott.

Alliansen försöker nu förbättra integrationen med att ställa krav på jobb, försörjning, svenskundervisning och en passande bostad. För detta måste man vara beredd att flytta. Men också att ge ungdomarna en bättre möjlighet att klara skolan bl.a genom förlängd skolgång. Inte sällan har många av dem kommit till Sverige i 11-12 års ålder med ingen eller lite skolgång i bagaget.

Den misslyckade integrationen är skälet till att vi har ett nytt parti, Sverigedemokraterna, i riksdagen. Sverigedemokraternas  grogrund är den i många stycken misslyckade integrationen. De utnyttjar varje tillfälle att lyfta fram exempel som stärker bilden av en misslyckad integration och ett stort utanförskap. I Sverigedemokraternas värld är alltid kombinationen  utrikesfödd förövare och avskyvärd gärning en obestridd sanning medan svenskars del i grov brottslighet förbigås med tystnad. Detta är djupt ohederligt. En askyvärd gärning skall fördömas oberoende vem som utfört den.

Det naturliga hade  varit att Sverigedemokraterna lagt flera förslag på hur integrationen skulle förbättras, men här är det tyst. Men det är kanske inte så konstigt för skulle integrationen förbättras vore det en dödsstöt mot hela deras existens. De saknar allt intresse för att minska utanförskapet för de människor som lever i Sverige. Däremot har de fullt med förslag på migrationsområdet.

Varför? Egentligen är det inte konstigt eftersom deras syfte är att stoppa all invandring, inte att lösa samhällsproblem. Men till och med Sverigedemokraterna inser att man kan inte argumentera för att förvägra människor rätten till skydd för att inte dödas, torteras, våldtas eller fängslas. Utan de väljer att peka på de problem som ett utanförskap kan medföra och att den enda lösningen är att stoppa invandringen. I deras budget för innevarande år räcker inte ens pengarna till konventions- och kvotflyktingar.

För att avslöja Sverigedemokraternas bluff måste vi våga erkänna att vi inte lyckats tillfäckligt bra med att integrera de som kommit och fått stanna i Sverige, men också att blotta Sverigedemokraternas dolda agenda….stängda gränser till vilket pris som helst.

 

 

Lämna ett svar