Från ett skuldtungt Europa till en båtplats

Igår var det partiledardebatt i riksdagen där jag noterade att oppositionen tog repliker på varandra. Man kunde konstatera att de inte alls är överens. Slutsatsen av det är att det finns helt enkelt inget regeringalternativ till vår nuvarande regering hur gärna  (s) än vill det.

Vår statsminister Fredrik Reinfelt uppehöll sig mycket vid den ekonomiska situationen i Europa. Där han konstaterade att förr talade vi i Europa om kriser i världen som vi borde hjälpa till att lindra. Nu talar världen om hur man ska hjälpa till att lindra krisen i Europa. Snacka om omvända världen. Frågan är om vi av egen kraft kan hantera de europeiska problemen. I helgen erbjöd eurozonen Spanien upp till 100 miljarder euro i ett lån att stödja landets banksektor. Det är ungefär 900 miljarder svenska kronor och mer än hela vår statsbudget. Flera andra europeiska länder har redan fått lån.

I denna miljö förs nu många förslag på fördjupningar och förändringar av det europeiska samarbetet fram. En viktigt utgångspunkt är att påpeka att det finns inte en europeisk ekonomi. Vi har dåligt skötta ekonomier i södra Europa och välskötta ekonomier i norr med Tyskland och Sverige i spetsen. Många av förslagen går ut på att vi skall öka transfereringarna. Man kan tolkat det som att de välskötta skall stödja de missskötta.

Men inte vill svenska folket betala ännu mer i överföringar till andra i Europa. Hur intresserad är alla de som nu får signaler om att vi måste jobba mer i Sverige av att frukten av det arbetet ska finansiera att man tänker sänka pensionsåldern i Frankrike. Nej tack. Europa beskrivs som rikast i världen, men vi lever klart över våra tillgångar. Så lösningen på Europas ekonomiska problem bör med naturlighet vara att anpassa oss till våra skatteinkomster. Hur svårt kan det vara?

I tisdags var jag och ett antal riksdagskollegor och träffade båtorganistionerna där vi dryftade ett antal frågor..och hör och häpna då fick jag reda på att man betalar moms om man förtöjer sin båt i en gästhamn men inte om man parkerar sin husvagn på en camping. Varför visste ingen. Det verkar inte klokt. När vi nu är inne på båtlivet måste jag erkänna att jag var delaktig i att införa den allt för retriktiva promillelagstiftningen på sjön. Även om vi var några, som innan beslutet togs, försökte att påverka förslagets innehåll. Vi tyckte att det hade räckte med en övre gräns på 0,5 promille istället för 0,2 promille, som det blev. Skälet till vårt motstånd var inte att vi tyckte att man skulle köra båt berusad utan om man vill göra det säkra på sjön skulle man kanske först riktad in sig på att kräva viss behörighet för förarna istället. En väg som jag tror skulle höja säkerhet. Vad vi hittills kan se av den nya promillelagen är att den inte alls höjt sjösäkerheten. Vad vi däremot kan se är att sjökrogarna dör.

Som ni förstår så sysslar  vi politiker med både stora och små frågor.. och charmen med uppdrag är nog just det

 

Lämna ett svar